Uw mening

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid

Binnen het programma Meer Tijd voor de Patiënt zijn wij gestart met het inbedden van het werken vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Onze huisartsen en praktijkondersteuners zijn hiervoor in 2023 getraind. In 2024 ondersteunt HONK de ambassadeurs bij de verdere implementatie van Positieve gezondheid op de praktijk.

Positieve Gezondheid, zelfmanagement en persoonsgerichte zorg nemen een steeds prominentere plek in bij de begeleiding van patiënten met een chronische aandoening. De verschillende wensen, behoeften en mogelijkheden van patiënten worden door zorgverleners vertaald in het bieden van persoonsgerichte zorg. Daarbij zijn patiënten zich steeds meer bewust van de rol die zij zelf hebben in het vormgeven van hun leven met een chronische aandoening.

Onze visie op persoonsgerichte zorg

De patiënt/cliënt staat centraal in het zorgproces. Persoonsgerichte zorg stelt de patiënt in staat om de regie te nemen over zijn eigen gezondheid en behandeling, ondersteund door de (expertise van de) zorgverlener.

Patiënt en zorgverlener stellen gezamenlijk doelen en acties op en evalueren deze doelen periodiek. De doelen en acties zijn gebaseerd op de landelijk gestelde richtlijnen en streefwaarden en afgestemd op de wensen en verwachtingen van de patiënt.

Wij ondersteunen zorgverleners en patiënten bij het uitvoeren van persoonsgerichte zorg op basis van Positieve Gezondheid door trainingen, informatieverstrekking en het beschikbaar stellen van zelfzorg ondersteunende tools.


Toolkit Positieve Gezondheid: 

Vragenlijsten

Patiënteninformatie

Implementatie in de praktijk:

  • Lees hier de ervaringen van POH-somatiek Marissa Dam over haar implementatie.
  • Neem Positieve Gezondheid mee in de missie en strategie van de praktijk. Dit kan jou daarbij helpen: Inspiratiekaart proscoop.nl.
  • Bepaal samen wat je wilt bereiken met Positieve Gezondheid in de praktijk.
  • Neem Positieve Gezondheid op als vast onderwerp op het HA-PM overleg en het teamoverleg
  • Bepaal wanneer jullie PG gesprekken gaat voeren en pas de agenda’s hierop aan. Neem en plan daadwerkelijk “de tijd”.Bijvoorbeeld aan het einde van het spreekuur een half uur reserveren voor een PG-gesprek
  • Maak het begin tot een succes door een niet te complexe casus te kiezen, bijvoorbeeld een patiënt die het “leuk” vindt om een PG-gesprek met je aan te gaan.
  • De doktersassistenten kan een signaalfunctie hebben bij de “veelbellers” en hen een PG-afspraak aanbieden. Ook kan zij het PG-consult faciliteren door informatie en het spinnenweb toe te sturen of mee te geven.
  • Oefen met open en oplossingsgerichte vragen door b.v. een week “oplossingstaal” met elkaar te spreken. Lees hier en over andere leuke inspiratie opdrachten in de praktijk: 10 opdrachten om te inspireren - Proscoop
  • Stel een Positieve Gezondheid ideeën bus in.
  • Houdt de wijkkaart (sociale kaart) up to date om te gebruiken tijdens het PG-gesprek voor eventuele verwijzing naar het sociaal domein. Handig om te weten welke organisaties en expertise aanwezig zijn rondom de huisartsenpraktijk.

Inspiratiedocument LHV

Inspiratie

Informatie voor patiënten op de website

Op de patiënt pagina’s van onze website bieden wij informatie en tools aan om patiënten te ondersteunen in het werken aan eigen, positieve, gezondheid. Zo bieden we leefstijl tips aan, verwijzen we naar handige tools en websites, en geven advies met betrekking tot het voorbereiden van een consult. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van het Spinnenweb van Positieve Gezondheid. U kunt uw patiënten naar onze site doorverwijzen voor meer informatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Annemarie Koeman, Coordinator Opleidingen & Deskundigheidsbevordering, akoeman [at] honk.nu