Uw mening

Meekijkconsulten Noordwest en HONK

Meekijkconsult vakgroepen Noordwest en expertteams HONK op ZorgDomein

Het meekijkconsult, eigenlijk meedenkconsult, kan worden aangevraagd bij diverse vakgroepen van het Noordwest Ziekenhuis. Het betreft MDL, orthopedie, interne geneeskunde, reumatologie, KNO, pijn, longgeneeskunde, gynaecologie, neurologie, cardiologie, dermatologie, kindergeneeskunde, revalidatie, geriatrie en chirurgie. De in- en exclusiecriteria zijn afgestemd met vertegenwoordigers (huisartsen) van de vakgroepoverleggen.

Een belangrijk aandachtspunt voor interne geneeskunde, longgeneeskunde en cardiologie: Het digitale meekijkconsult mag niet worden ingezet voor patiënten welke door de huisarts zijn geïncludeerd in een ketenzorgprogramma, indien de vraag verband houdt met de aandoening waarvoor de patiënt geïncludeerd is. 

HONK huisartsen kunnen voor deze vragen gebruik maken van het HONK Ketenzorg Expertteam via ZorgDomein (via teleconsultatie HONK Ketenzorg, de huisarts ontvangt het advies van het expertteam (de kaderhuisarts) vanuit ZorgDomein via een Edifact bericht in het HIS). Consulteren via de bekende weg in HealthConnected is ook nog mogelijk. De financiering van het expertteam van HONK en het consult dat de huisarts hieraan heeft besteed valt onder de reguliere ketenzorg financiering. De huisarts declareert hiervoor dus geen meekijkconsult of los consult. 

Voor de meekijkconsulten van het Noordwest geldt een reactietermijn van 3 werkdagen, voor de consultatie van de expertteams van HONK zijn dat 5 werkdagen. Deze reactietermijnen worden ook gemonitord. Mocht u langer op uw antwoord wachten dan horen wij dit graag zodat de werkprocessen snel verbeterd kunnen worden en u uw antwoord krijgt.

LET OP: Vanaf januari 2024 vervalt het addendum van VGZ, vanaf die tijd declareert de huisarts voor de inzet van het meekijkconsult reguliere consulten (S1).

HONK vergoedt, ook in 2024, de medisch specialist van het Noordwest, vanuit het kader Multidisciplinaire Zorg (S3) en ontvangt daarnaast een vergoeding per aanvraag voor overheadkosten.  Vragen? Doreen de Jong, manager huisartsen- & multidisciplinaire zorg: ddejong [at] honk.nurel="noreferrer noopener" target="_blank" 

Wat is een meekijkconsult? 
De huisarts kan een specialist of kaderhuisarts digitaal consulteren via ZorgDomein voor een niet-spoedeisende, medisch-inhoudelijke vraag die anders mogelijk tot een verwijzing zou leiden. De huisarts blijft hoofdbehandelaar en bepaalt hoe hij/zij met het advies van de specialist/ kaderhuisarts omgaat. Tevens communiceert de huisarts het advies en een eventueel vervolgtraject met de patiënt.  

Geslaagde pilot 
De pilotfase van het meekijkconsult voor MDL en Orthopedie is in februari 2023 positief afgerond:  

  • Wordt sterk aanbevolen, gemiddelde cijfer 8,3: “ik had van te voren niet verwacht dat het zo zinvol was”; 

  • 112 aangevraagde meekijkconsulten in 4 maanden; 

  • In 45% van de gevallen gekozen voor een meekijkconsult i.p.v. verwijzingen en telefonisch contact voorkomen (bron: vraag in Zorgdomein aan de huisarts bij aanvraag).