Uw mening

Stoppen met roken begeleiding

Roken is slecht voor uw gezondheid. U heeft minder energie en grotere kans op onder andere aandoeningen van de luchtwegen, hart- en vaatziekten en verschillende soorten kanker.

Wat kunt u zelf doen?

Stoppen met roken biedt veel voordelen. U heeft binnen korte tijd al meer energie en uw conditie verbetert ook. U voelt zich frisser, fitter en ziet er gezonder uit. Ook neemt de kans op het ontwikkelen van aan roken gerelateerde ziektes af. Bent u een patiënt met een chronische ziekte, zoals diabetes, COPD, astma en hart- en vaatziekten? Dan is stoppen met roken de belangrijkste stap die u kunt zetten om uw ziekte een gunstig beloop te geven. Wilt u hier meer informatie over, dan kunt u kijken op www.thuisarts.nl/stoppen-met-roken

Als u gaat stoppen met roken, dan kunt u dat op eigen kracht doen, of u kunt extra begeleiding krijgen. Stoppen met roken begeleiding kan online, telefonisch of persoonlijk gegeven worden. Wilt u meer informatie over welke methode voor u geschikt is, dan kunt u dit vinden op: www.ikstopnu.nl/

Advies over stoppen met roken

Wilt u op een verantwoorde manier stoppen met roken? Dan kunt u terecht bij uw huisarts of praktijkondersteuner. Hij/zij kan met u bespreken wat de voor- en/of nadelen voor u zijn om te stoppen of minderen met roken, en welke hulp of steun u hierbij nodig heeft. De praktijkondersteuner of de huisarts kan u zelf begeleiden of doorverwijzen. Voor mensen in de ketenzorg kan ook verwezen worden naar het stoppen met roken spreekuur van HONK Ketenzorg. HONK Ketenzorg biedt mogelijkheden voor individuele of groepsbegeleiding.

Stoppen met roken begeleiding HONK Ketenzorg

HONK Ketenzorg biedt stoppen met roken begeleiding aan mensen die hun rookpatroon willen doorbreken. Stoppen met roken is een kans om uw leven opnieuw of anders in te richten met als doel bijvoorbeeld rust, ontspanning, vitaliteit, levensenergie, lucht, vrijheid en onafhankelijkheid. Hoe fijn is het om na een half jaar te kunnen zeggen ‘ik ben blij rookvrij!’.

HONK Ketenzorg biedt ketenzorg patiënten de mogelijkheid om individueel of in groepsverband te stoppen met roken.

In samenwerking met de huisartsenpraktijken stuurt HONK Ketenzorg ook incidenteel uitnodigingen met het aanbod voor stoppen met roken begeleiding naar patiënten binnen de ketenzorg.

Persoonlijke coaching

Middels 1-op-1 gesprekken sluit een coach aan bij uw persoonlijke situatie. In deze vorm van begeleiding heeft u ongeveer 2~5 ontmoetingen met onze coach. Elk gesprek duurt 25 minuten en vindt in overleg met u plaats op een dinsdag- of vrijdagochtend op de HONK Huisartsenpost in Alkmaar. Het eerste gesprek heeft als doel u goed voor te bereiden op het stoppen. Hoe is het met uw motivatie en vertrouwen? Waar ziet u tegenop en hoe kunt u dit veranderen? Zou u graag wat extra ondersteuning willen gebruiken in de vorm van nicotinevervangers of medicatie? Samen met uw coach kiest u een geschikte stopdatum. Ook uw partner kan worden meegenomen in het stopproces. In de gesprekken die volgen kijkt u met uw coach hoe het gaat. De coach helpt u om uw motivatie  krachtig(er) te maken, ondersteunt u bij het maken van de juiste keuzes en begeleidt u met tips en adviezen. In de weken en maanden na uw persoonlijke coaching zal de coach u ook nog een paar keer bellen om te horen hoe het met u gaat.

Groepstraining

Voor mensen die met steun van een groep willen stoppen met roken bieden wij een groepstraining stoppen met roken aan. Deze training is ontwikkeld op basis van ervaring in het begeleiden van groepen met stoppen met roken en focust naast alle facetten van het stoppen met roken ook op een positieve leefstijl en gedragsverandering. De kracht van deze training ligt in het motiveren van elkaar en de betrokkenheid van de groep. Het totale programma bestaat uit 7 bijeenkomsten, waarbij u in de 3de bijeenkomst (gezamenlijk) stopt met roken. De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats in de avond op de HONK Huisartsenpost in Alkmaar en duren anderhalf uur. De groep bestaat uit 4 tot 12 deelnemers. Iedere deelnemer krijgt een ‘maatje’ uit de groep om elkaar extra steun te geven. Onderwerpen die behandeld worden tijdens de training zijn onder andere: informatie over nicotinevervangers en medicijnen; voorbereidingen voor het stoppen met roken; ondersteuning bij het stoppen met roken; hoe om te gaan met trek in een sigaret en risicosituaties; leefstijl- en gedragsverandering; en natuurlijk, hoe blijf je gestopt. In de weken en maanden na de groepstraining zal uw coach u ook nog een paar keer bellen om te horen hoe het met u gaat.

Data groepstraining

Nieuwe data worden nog gepland.

Vergoeding

De stoppen met roken begeleiding die u krijgt van HONK Ketenzorg wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering en komt niet ten laste van uw eigen risico. Op het gebruik van eventuele medicatie of nicotinevervangers kan wel het eigen risico van toepassing zijn. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeraar.

Aanmelden voor stoppen met roken begeleiding

U kunt door uw huisarts worden doorverwezen naar het stoppen met roken programma van HONK Ketenzorg. Wij nemen dan telefonisch contact met u op.

Indien u een brief heeft ontvangen staat daarin vermeld hoe en waar u zich kunt aanmelden.