Uw mening

Directie, bestuur en toezicht

Goed bestuur, toezicht en verantwoording zijn belangrijke randvoorwaarden voor organisaties in de zorg. De Zorgbrede Governance Code (2010) is hiervoor een belangrijke leidraad. De HONK organisatie is in lijn met deze Code ingericht en directie, bestuur en toezichthouders van HONK handelen volgens de principes van good governance. De jaarrekening van de HONK Groep wordt gedeponeerd bij de KvK.