Uw mening

Huisartsen- & Multidisciplinaire zorg

De afdeling Huisartsen- & Multidisciplinaire zorg biedt brede ondersteuning aan huisartsenpraktijken. Wij werken samen binnen diverse netwerken en met verschillende zorgverleners om ervoor te zorgen dat mensen in de regio Noord-Kennemerland de meest optimale multidisciplinaire zorg ontvangen. Dit doen wij door middel van het organiseren van ketenzorgprogramma’s voor kwetsbare ouderen en mensen met chronische aandoeningen. Onze belangrijkste taken zijn:

  • Het ondersteunen van huisartsenzorg in de regio bij het leveren van kwalitatieve hoogstaande huisartsenzorg.
  • Samenwerken in de uitvoering van regionale programma’s zoals Meer Tijd voor de Patiënt.
  • Samenwerking met diverse georganiseerde eerstelijnszorgaanbieders.
  • Transmurale samenwerking met de Noordwest Ziekenhuisgroep.
  • Het ondersteunen van huisartsen bij het organiseren van lokaal toetsgroeponderwijs via de inzet van een coördinator Opleidingen & Deskundigheidsbevordering.

Wij ondersteunen 93 huisartsenpraktijken in de regio Noord-Kennemerland en werken binnen de zorgprogramma's o.a. samen met pedicures, diëtisten, podotherapeuten, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, apothekers, VVT organisaties, medisch specialisten