Uw mening

Patiëntinformatie

HONK Ketenzorg faciliteert huisartsenpraktijken en werkt samen met andere zorgverleners in de keten om ervoor te zorgen dat patiënten met een chronische ziekte de meest optimale zorg ontvangen. Zo hebben wij gespecialiseerde kennis en ondersteunen zorgverleners in de dagelijkse organisatie en uitvoering van de zorg.