Uw mening

Cliëntenraad

Waarom een cliëntenraad?

U heeft als patiënt een stem in het beleid rondom de medische zorg en de dienstverlening van HONK Huisartsenpost, HONK Eerstelijnszorg en HONK Ouderenzorg. Dat is zo geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz). Via de cliëntenraad kunt u meehelpen aan goede, patiëntgerichte, deskundige en veilige zorg.

Cliëntenraad HONK

De cliëntenraad van B.V. HONK Groep (hierna: HONK) bestaat momenteel uit vijf leden en behartigt de collectieve belangen van de (potentiële) patiënten, familie/begeleiders en bezoekers. Dat doet de cliëntenraad met grote passie en betrokkenheid. Gevraagd en ongevraagd adviseert de cliëntenraad de Raad van Bestuur over alle onderwerpen die van belang zijn om een optimale patiëntenzorg te bieden, zoals patiëntveiligheid, technische ontwikkelingen en kwaliteit van zorg.

Advies

De cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur over:

  • algemene beleidszaken;
  • kwaliteitsontwikkelingen en kwaliteitsbeleid;
  • randvoorwaarden van zorg;
  • wijziging van regelingen over klachtenbehandeling. 

Wat kunt u van de cliëntenraad verwachten?

De cliëntenraad praat mee over de plannen van HONK. Dat betekent dat de cliëntenraad aan de Raad van Bestuur kan aangeven waar verbetering mogelijk is. Ook wil de cliëntenraad graag weten hoe plannen voor patiënten zijn uitgepakt. Al uw tips en opmerkingen kunt u aanleveren via onderstaande contactgegevens. De cliëntenraad hoort graag van u! 

Let op! De cliëntenraad behartigt de algemene belangen van de patiënten van HONK Huisartsenpost, HONK Eerstelijnszorg en HONK Ouderenzorg. Wanneer u een vraag of opmerking heeft over uw eigen behandeling, dan kunt u contact leggen met uw behandelaar.
Bent u tevreden over de gang van zaken of heeft u een suggestie voor verbetering van onze dienstverlening, dan kunt u gebruik maken van een feedbackformulier. Wanneer u niet tevreden bent over onze dienstverlening, kunt u een officiële klacht indienen, u leest hier meer informatie over de klachtenregeling. 

U kunt altijd per e-mail of per brief contact leggen met de cliëntenraad.

B.V. HONK Groep
T.a.v. de ambtelijk secretaris van de cliëntenraad
Hertog Aalbrechtweg 5a
1823 DL ALKMAAR
E-mail: clientenraad [at] HONK.nu