Uw mening

Cliëntenraad

Waarom een gemeenschappelijke Cliëntenraad HONK Vicino?

In 2017 is besloten door de organisaties HONK en Vicino om één gezamenlijke cliëntenraad te installeren. Zo heeft u als patiënt een stem in het beleid rondom de medische zorg en de dienstverlening van beide organisaties.
Het instellen van een cliëntenraad is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz). Via de cliëntenraad kunt u meehelpen aan goede, patiëntgerichte, deskundige en veilige zorg.

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad (CR) adviseert de directies van HONK en Vicino over allerlei onderwerpen die van belang zijn om de beste patiëntenzorg te bieden. De directies kunnen om advies vragen, maar de cliëntenraad kan ook advies geven zonder dat daarom is gevraagd. Onderwerpen waar de cliëntenraad over adviseert zijn onder meer:

  • Veiligheid van de patiënten
  • Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de zorg
  • Wachttijden
  • Technische ontwikkelingen
  • De wijze waarop u te woord wordt gestaan en wordt behandeld
  • Communicatie en informatievoorziening
  • De wijze van waarop klachten worden afgehandeld en incidenten worden gemeld

De cliëntenraad werkt met een jaarplan. Jaarlijks worden één of meer speerpunten bepaald die de cliëntenraad bovenaan de agenda heeft. Voor 2023 is dat het gebruik van direct duidelijke taal.
Lees HIER het jaarverslag 2023. 

De cliëntenraad richt zich op collectieve belangen, maar is geen klachtencommissie voor individuele zaken.

Wanneer u dus een vraag of opmerking heeft over uw eigen behandeling, dan kunt u contact leggen met uw behandelaar. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening dan kunt u een officiële klacht indienen, u leest hier meer informatie over de klachtenregeling.

Wie zitten in de cliëntenraad?

cr 2

Wij horen graag van u!

Direct contact met u is lastig, vooral omdat patiëntengegevens vertrouwelijk zijn. En toch bent u, de patiënt, voor ons als cliëntenraad de belangrijkste informatiebron. Wij vragen u dan ook met ons contact op te nemen. Wanneer u knelpunten signaleert of tekortkomingen ervaart. Maar ook als u ideeën of tips heeft voor verbetering van de kwaliteit van de zorg. We laten ons graag informeren over zaken die beter kunnen, misschien wel moeten.

Wij zijn er voor u en denken graag met u mee.

U kunt altijd per e-mail of per brief contact leggen met de cliëntenraad.

B.V. HONK Groep
T.a.v. de ambtelijk secretaris van de cliëntenraad
Hertog Aalbrechtweg 5a
1823 DL ALKMAAR

E-mail: clientenraad [at] HONK.nu ()

 

Let op! De cliëntenraad behartigt de algemene belangen van de patiënten van HONK Huisartsenpost en HONK Huisartsen- & Multidisciplinaire zorg. Wanneer u een vraag of opmerking heeft over uw eigen behandeling, dan kunt u contact leggen met uw behandelaar.
Bent u tevreden over de gang van zaken of heeft u een suggestie voor verbetering van onze dienstverlening, dan kunt u gebruik maken van een feedbackformulier. Wanneer u niet tevreden bent over onze dienstverlening, kunt u een officiële klacht indienen, u leest hier meer informatie over de klachtenregeling.