Uw mening

Kwaliteitsbeleid

Om de kwaliteit en effectiviteit van eerstelijns zorg in onze regio te waarborgen maken wij afspraken met verzekeraars, eerstelijns zorgprofessionals en andere zorgaanbieders over de te leveren zorg. Deze afspraken worden waar mogelijk vastgelegd in zorgprogramma’s. Daarnaast stellen wij een kwaliteitsbeleid op om zorgverleners te ondersteunen in de uitvoering van deze zorgprogramma’s en monitoren we de kwaliteit van de geleverde zorg.

Opstellen van het kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsbeleid wordt jaarlijks opgesteld in samenwerking met onze kaderhuisartsen en afgevaardigden van zorgverleners die zijn aangesloten bij HONK Huisartsen- & Multidisciplinaire zorg, en geaccordeerd door het HONK bestuur. Input voor het kwaliteitsbeleid zijn vernieuwde medische richtlijnen en behandelmethodes, verandering in wetgeving, landelijke ontwikkelingen op het gebied van zorg, beleid van zorgverzekeraars, brancheafspraken, en de strategische koers van HONK zelf. Aangesloten zorgverleners worden geïnformeerd over het vernieuwde kwaliteitsbeleid tijdens onze jaarlijkse informatie bijeenkomsten. De samenwerkingsafspraken die volgen uit het kwaliteitsbeleid worden vastgelegd in een overeenkomst met de zorgverlener voor het komende jaar.

Inhoud van het kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsbeleid van HONK Huisartsen- & Multidisciplinaire zorg is erop gericht eerstelijns zorgverleners organisatorisch en medisch inhoudelijk te ondersteunen door middel van kwaliteitsbevorderingstrajecten. Dit doen wij door zorgverleners toetsgroepen, scholingen en informatie over de nieuwste behandelmethodes aan te bieden, en het beschikbaar stellen van behandelrichtlijnen. Daarbij bieden wij huisartsenpraktijken de mogelijkheid om onze expertteam te consulteren via ZorgDomein over de behandeling van een patiënt en begeleiden wij praktijken waar nodig tijdens onze praktijkbezoeken

  • Kwaliteitsbevorderingstraject voor huisartsen en hun medewerkers

    Voor huisartsenpraktijken omvat het kwaliteitsbevorderingstraject daarnaast intervisie-en benchmark besprekingen en praktijkbezoeken. Zo meten we de zorg die geleverd wordt door de huisartsenpraktijken op een aantal kwaliteitsindicatoren en verwerken deze in een persoonlijke benchmark rapportage voor de praktijk. Tijdens praktijkbezoeken worden deze benchmark rapportages met de praktijk besproken. Op basis hiervan wordt samen met de praktijk afspraken gemaakt en een plan opgesteld om het komende jaar de chronische zorg te kunnen verbeteren. >> lees meer

  • Kwaliteitsbevorderingstraject voor paramedici

    Voor andere zorgverleners wordt daarnaast invulling gegeven aan het kwaliteitsbevorderingstraject door aandacht te besteden aan geprotocolleerd werken en het uitvoeren van visitaties op de praktijk. >> lees meer