Uw mening

Consultatie expertteam

Wanneer huisartsenpraktijken specifieke, specialistische, niet spoedeisende vragen hebben met betrekking tot de diagnostisering, behandeling en/of doorverwijzing van een chronische patiënt, dan kunnen zij advies vragen aan onze expertteams. HONK Huisartsen- & Multidisciplinaire zorg beschikt over 2 expertteams, die bestaan uit kaderhuisartsen en (verpleegkundig) consulenten:

  1. Expertteam DM/CVRM: Goof Zonneveld (kaderhuisarts HVZ), Annemarie Hofman (kaderhuisarts diabetes), Mirjam Swart en Fleur Mulder (consulenten Huisartsen- & Multidisciplinaire zorg) en Doreen de Jong (manager Huisartsen- & Multidisciplinaire zorg)
  2. Expertteam COPD/Astma: Vincent van Vliet (kaderhuisarts COPD en astma), Mirjam Swart en Fleur Mulder (consulenten Huisartsen- & Multidisciplinaire zorg) en Doreen de Jong (manager Huisartsen- & Multidisciplinaire zorg).

Alle consultatievragen die binnenkomen bij de expertteams worden beantwoord met een behandeladvies voor de huisarts, of het advies aan de huisarts om de patiënt direct door te verwijzen naar de 2de lijn.

Eerstelijns specialistisch spreekuur

Als tussenstap en extra ondersteuning heeft het expertteam DM/CVRM daarnaast de mogelijkheid om de patiënt door te verwijzen naar een specialist van het eerstelijns specialistisch spreekuur. Dit spreekuur wordt gehouden door een internist en/of nefroloog van het Noordwest en vindt eens in de drie weken plaats op woensdagmiddag op de Huisartsenpost te Alkmaar.

Kosten

Voor bij HONK Huisartsen- & Multidisciplinaire zorg aangesloten huisartsenpraktijken is consultatie van de expertteams kosteloos. Het consult van de specialist in de 1ste lijn wordt vergoed vanuit de keten DBC. Het consult zelf brengt daardoor voor de patiënt ook geen kosten met zich mee en komt niet ten laste van het eigen risico. Mogelijk dient voor het consult (extra) lab te worden bepaald. De kosten hiervan kunnen wel ten laste gaan van het eigen risico.

Hoe dient u een consultatie in?

Het indienen van een consultatie bij het expertteam kan via ZorgDomein of HealthConnected. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen:

Mailadres Expertteam DM/CVRM: expertteamdmcvrm [at] honk.nu

Mailadres Expertteam COPD/Astma: ExpertteamCOPD [at] honk.nu