Uw mening

De DENK (Diëtistenvereniging Eerstelijn Noord-Kennemerland)

Wat en wie is de Denk?

DeDENK staat voor de Diëtistenvereniging Eerstelijn Noord-Kennemerland. Bij de vereniging zijn meerdere eerstelijns diëtisten aangesloten in de regio Noord-Kennemerland.

Missie & Visie

DeDENK is een organisatie voor en door diëtisten. Het bevorderen van een goede gezondheid en leefstijl van cliënten is voor hen het belangrijkste doel.  Dit doen zij door het geven van voedings- en leefstijladviezen op maat.

Hierbij wordt de focus gelegd op de specifieke situatie of toestand van de patiënt waardoor de resultaten een (blijvend) en goed effect hebben. Zij werken hierin zoveel mogelijk samen met andere zorgaanbieders in de keten, zoals huisartsen, praktijkondersteuners en fysiotherapeuten.

Leden van DeDENK werken op persoonlijke en professionele wijze volgens geldende richtlijnen en protocollen die wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Consulten

De diëtisten van DeDENK bieden op verschillende manieren consulten aan, zoals face to face consulten, telefonische consulten en video/ online consulten. Huisbezoek is mogelijk op medische indicatie.

Doorverwijzing

Patiënten met diabetes type 2, COPD en hart- en vaatziekten hebben een verwijzing nodig vanuit de ketenzorggroep. Patiënten kunnen aangemeld worden via het ketenzorgsysteem van HealthConnected. De dieetgeleiding via de ketenzorg heeft geen effect op het eigen risico van de patiënt.

Vergoeding van de diëtist vanuit de zorgverzekering

De diëtist is het aanspreekpunt bij alle problemen die met voeding te maken hebben, denk aan o.a. gestoorde bloedglucose, hypertensie, nierziekten, maag-en darmziekten en ondervoeding/ondergewicht.

Deze dieetadvisering wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Iedereen heeft vanuit de basisverzekering recht op 3 behandeluren (180 minuten) bij de diëtist. Sommige aanvullende verzekeringen geven recht op een uitgebreidere vergoeding. Let op: dieetadvisering wordt verrekend met het eigen risico.

Overig

De diëtisten van DeDENK  kunnen op verzoek scholingen verzorgen aan zowel zorgprofessionals als patiënten. Ook zijn de diëtisten te benaderen voor deelname aan multidisciplinair overleg.

Neem hiervoor contact op met de vereniging.

Aangesloten diëtisten van De Denk:

Alimentum

Dietistenpraktijk Els pereboom

Art2 health

Dietistenpraktijk Pondous

Beter met diëten

Dietistenpraktijk Sonja van Pareren

De Bloei

Dietistenpraktijk Laura Sprengers

De Dietisten

Dietistenpraktijk totaal

De Voedingstuin

Dietistenpraktijk Verhoeff

Dieetenco

EetId

Dieetzo

Leefsmakelijk

Dietistenpraktijk Afra Ouwerkerk

Voeding-op-maat

Dietistenpraktijk Anniek de Cuyper

 

Vragen & opmerkingen?

Neem contact op via het e-mailadres: info [at] dedenk.nl