Uw mening

Incident (alleen voor zorgverleners)

Wij vinden het belangrijk dat er goede zorg geleverd wordt. Het kan voorkomen dat u als zorgverlener niet tevreden bent over het contact met een andere zorgverlener of dat u een gebeurtenis heeft gesignaleerd die de kwaliteit van de zorg negatief kan beïnvloeden of heeft beïnvloedt. Deze gebeurtenissen noemen wij ‘incidenten’. Andere voorbeelden van incidenten zijn bijvoorbeeld: verkeerde toediening van medicatie of handelingen die uw veiligheid in gevaar kunnen brengen. Het is voor ons belangrijk om dit soort signalen van u te ontvangen. Dit biedt ons de mogelijkheid om er iets aan te doen en daardoor onze kwaliteit te verbeteren.

In deze gevallen kunt ervoor kiezen om een incident te melden (VIM: veilig incidenten melding). U doet dit via onderstaand formulier. Na ontvangst van uw melding neemt de VIM-functionaris contact met u op. De VIM- functionaris geeft  informatie, advies, doet onderzoek naar het incident en kan voor u bemiddelen. VIM-meldingen worden anoniem behandeld.

Let op! U kunt alleen een incident melden als u direct bij het incident betrokken bent. U dient tevens alle betrokkenen te informeren over uw incidentmelding.

Bent u niet rechtstreeks betrokken, dan kunt u slechts een incident melden als u vindt dat de direct betrokkenen (ten onrechte) het incident niet zelf melden. U dient de direct betrokkenen altijd in kennis te stellen van uw incidentmelding.