Uw mening

Welke zorg mag u verwachten?

Wij hechten veel waarde aan persoonsgerichte zorg; als patiënt staat u centraal in het zorgproces. Persoonsgericht zorg stelt u in staat om de regie te nemen over uw eigen gezondheid en behandeling. Uw huisarts heeft hierin een helpende en coachende rol en bewaakt een medisch verantwoorde aanpak. Samen met u stelt de huisarts een persoonlijk behandelplan op en evalueert deze periodiek  om uw behandeling eventueel bij te sturen. De doelen en acties zijn daarbij gebaseerd op landelijk gestelde richtlijnen voor goede zorg en streefwaarden. 

De zorg die u ontvangt, bestaat uit medicatie en lichamelijke  onderzoeken, maar ook uit gesprekken met uw huisarts hoe u zelf het beste om kunt gaan met uw aandoening. Uw huisarts schakelt daar waar nodig ook verschillende andere zorgverleners in om u van de best mogelijke zorg te voorzien.

 

 • Periodiek overleg

  U ontvangt minimaal 1 keer per jaar een oproep van uw huisartsenpraktijk. Het aantal afspraken wordt samen met u bepaald afhankelijk van uw klachten. Tijdens dit periodiek overleg checkt uw huisarts of praktijkondersteuner uw gezondheid en bespreekt deze uitkomsten (en mogelijk die van aanvullend onderzoek) met u. Daarnaast bespreekt u hoe het met u gaat, uw medicatie, en uw begeleiding door de andere zorgverleners. Op basis hiervan stelt de huisarts of praktijkondersteuner samen met u doelen en acties op in een persoonlijk behandelplan. De doelen en acties zijn daarbij gebaseerd op landelijk gestelde richtlijnen en streefwaarden, en afgestemd op uw persoonlijke wensen en verwachtingen. U als patiënt staat hierbij centraal. Wilt u uw favoriete sport bijvoorbeeld weer kunnen beoefenen? Of wilt u graag weer activiteiten ondernemen met uw (klein)kinderen? Wellicht heeft u (andere) medicatie nodig, aanvullende specialistische zorg of is een verandering in uw leefstijl noodzakelijk. In uw behandeling staat centraal dat u zo goed mogelijk leert omgaan met uw aandoening , wat u zelf kunt doen en hoe uw huisarts of praktijkondersteuner u daarbij kan ondersteunen.

 • Laboratoriumonderzoek

  Minimaal eenmaal per jaar worden uw bloed en urine onderzocht . U ontvangt hiervoor een laboratoriumformulier van uw huisartsenpraktijk, vaak voorafgaand aan uw periodiek overleg. De uitslagen van dit onderzoek laten zien hoe uw chronische aandoening zich ontwikkelt en vormen mede de basis voor uw verdere behandeling.

 • Hartfilmpje

  Als u specifieke klachten heeft in uw borststreek, dan kan de huisarts of praktijkondersteuner besluiten een hartfilmpje te maken. Sommige huisartsenpraktijken kunnen dit direct zelf doen op de praktijk, andere zullen u doorverwijzen naar een specialist. De uitslag van uw hartfilmpje geeft een nauwkeurig beeld van het risico op een hart- en/of vaatziekte.

 • Medicatie

  Om de kans op een hart- en/of vaatziekte te verlagen kan een behandeling met medicijnen nodig zijn.

  • Cholesterolverlagende medicijnen worden voorgeschreven om uw cholesterol (LDL) te verlagen. Dit verlaagt uw kans op hart- en/of vaatziekten.
  • Bloeddrukverlagende medicijnen kunnen alleen of in een combinatie van meerdere middelen worden voorgeschreven om uw vaten te verwijden, uw hartslag te verlagen en/of overtollig vocht af te drijven waardoor uw bloeddruk zal dalen.
  • Antistollingsmedicijnen worden voorgeschreven om het ontstaan van een bloedstolsel in een bloedvat te voorkomen. Een bloedstolsel kan losschieten en ergens anders een bloedvat afsluiten waardoor er een hart- en/of herseninfarct kan ontstaan. Antistollingsmiddelen worden (in de volksmond) ook wel bloedverdunners genoemd. Dit is eigenlijk niet de juiste naam. Het bloed wordt namelijk niet dunner, het stolt alleen minder snel.

  Uw huisarts of praktijkondersteuner bepaalt samen met u of en welke medicatie u in uw geval het beste kunt gebruiken. Reageert u niet goed op een middel? Dan kijkt de huisarts samen met u wat een alternatief middel kan zijn.