Uw mening

Wat is CVRM?

De zorg voor hart- en vaatziekten wordt ook wel CVRM genoemd. Dit staat voor cardiovasculair risicomanagement. Hiermee worden het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten bedoeld. Cardiovasculaire ziektes zijn ziektes van het hart en de bloedvaten, zoals een hartinfarct, angina pectoris (pijn op de borst), herseninfarct en TIA. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 2 verschillende soorten patiëntgroepen:

  • Patiënten die al een hart- en/of vaatziekte hebben gehad (HVZ).
  • Patiënten die een verhoogd risico lopen om in de toekomst een hart- en/of vaatziekte te krijgen (VVR).

Meer informatie over CVRM

Voor meer informatie over CVRM verwijzen wij u naar de patiëntvereniging ‘Harteraad’ www.harteraad.nl