Uw mening

Wat is CVRM?

De zorg voor hart- en vaatziekten wordt ook wel CVRM genoemd. Dit staat voor cardiovasculair risicomanagement. Hiermee worden het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten bedoeld. Cardiovasculaire ziektes zijn ziektes van het hart en de bloedvaten, zoals een hartinfarct, angina pectoris (pijn op de borst), herseninfarct en TIA. Als HONK Ketenzorg maken wij onderscheid tussen 2 verschillende soorten patiëntgroepen:

  • Patiënten die al een hart- en/of vaatziekte hebben gehad (HVZ).
  • Patiënten die een verhoogd risico lopen om in de toekomst een hart- en/of vaatziekte te krijgen (VVR).

Meer informatie over CVRM

Voor meer informatie over CVRM verwijzen wij u naar de patiëntvereniging ‘Hart&Vaatgroep’ www.hartenvaatgroep.nl