Uw mening
Huisartsenpost

Klik hier om naar de website van de huisartsenpost te gaan
Hier staan contactgegevens en een vragenlijst die u helpt om te bepalen of het nodig is om nu de huisartsenpost te bellen. 

HONK, samenwerkende huisartsen

HONK staat voor hoogwaardige, toegankelijke en toekomstgerichte huisartsenzorg en multidisciplinaire eerstelijnszorg voor mensen in de regio Noord-Kennemerland. In samenwerking met anderen organiseert en levert HONK spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg buiten kantoortijden. Ook leveren wij multidisciplinaire programmatische zorg voor mensen met chronische aandoeningen, mensen met psychische problematiek en kwetsbare ouderen.