Uw mening

Stoppen met Roken

HONK Eerstelijnszorg biedt stoppen met roken begeleiding aan mensen die deelnemen aan een chronische zorgprogramma en die hun rookpatroon willen doorbreken. Stoppen met roken is een kans om uw leven opnieuw of anders in te richten met als doel bijvoorbeeld rust, ontspanning, vitaliteit, levensenergie, lucht, vrijheid en onafhankelijkheid. Hoe fijn is het om na een half jaar te kunnen zeggen ‘ik ben blij rookvrij!’.

HONK Eerstelijnszorg biedt deze mensen de mogelijkheid om te stoppen met roken.

In samenwerking met de huisartsenpraktijken stuurt HONK ook incidenteel uitnodigingen met het aanbod voor stoppen met roken begeleiding naar mensen die deelnemen aan een chronisch zorgprogramma.

Persoonlijke coaching

Middels 1-op-1 gesprekken sluit een coach aan bij uw persoonlijke situatie. In deze vorm van begeleiding heeft u ongeveer 2-5 (digitale)ontmoetingen met onze coach. Elk gesprek duurt 25 minuten en vindt in overleg met u plaats op een dinsdag- of vrijdagochtend via beeldbellen of op de HONK Huisartsenpost in Alkmaar.

Het eerste gesprek heeft als doel u goed voor te bereiden op het stoppen. Hoe is het met uw motivatie en vertrouwen? Waar ziet u tegenop en hoe kunt u dit veranderen? Zou u graag wat extra ondersteuning willen gebruiken in de vorm van nicotinevervangers of medicatie? Samen met uw coach kiest u een geschikte stopdatum. Ook uw partner kan worden meegenomen in het stopproces. In de gesprekken die volgen kijkt u met uw coach hoe het gaat.

De coach helpt u om uw motivatie krachtig(er) te maken, ondersteunt u bij het maken van de juiste keuzes en begeleidt u met tips en adviezen. In de weken en maanden na uw persoonlijke coaching zal de coach u ook nog een paar keer videobellen om te horen hoe het met u gaat.

 

  • Vergoeding

    De stoppen met roken begeleiding die u krijgt van HONK Eerstelijnszorg wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering en komt niet ten laste van uw eigen risico. 

  • Aanmelden voor stoppen met roken begeleiding

    U kunt door uw huisarts worden doorverwezen naar het stoppen met roken programma van HONK Eerstelijnszorg. Wij nemen dan telefonisch contact met u op.

    Indien u een brief heeft ontvangen, staat daarin vermeld hoe en waar u zicht kunt aanmelden.