Uw mening

Wij zijn trots!

bbl

Dinsdag 9 juli hebben we de eerste gediplomeerde doktersassistenten mogen feliciteren. Onze regio is hiermee 11 doktersassistenten rijker! Wij wensen hen veel werkplezier in de huisartspraktijken.

Om tijdig in te spelen op het tekort aan doktersassistenten heeft HONK met het ROC van Amsterdam het Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)-opleidingstraject ontwikkeld. Deze aanpak komt voort uit onze Meerjarenvisie en draagt bij aan het toekomstbestendig organiseren van de regionale huisartsenzorg in de regio Noord-Kennemerland.

En met succes, in september start alweer de derde BBL-pool. Neem voor meer informatie contact op met wijk/praktijkmanager Priscilla Detmers pdetmers [at] honk.nu