Uw mening

Gezocht: waarnemers voor regio Noord-Kennemerland

Waarnemers gezocht

Voor huisartsenpraktijken in de regio Noord-Kennemerland is HONK op zoek naar waarnemers die interesse hebben in een vaste waarneming voor korte of langere tijd en/of op zoek zijn naar een interessante praktijk om zich te vestigen. Wij hebben goed zicht op aankomende praktijkovernames en associatiewensen en kunnen partijen daardoor bij elkaar brengen. Ook waarnemers geven bij ons aan dat zij graag geholpen willen worden bij de matching: “Ik zie voor HONK vooral een rol op het gebied van coördinatie tussen praktijkhouders en waarnemers”.

Wie zoeken de praktijken? 

Ben jij een geregistreerd huisarts, met hart voor de patiënt, de praktijk en de collega’s? Ben je beschikbaar voor verschillende waarneemplaatsen of wil je juist liever één vaste (waarneem)plek? Wil je je oriënteren op praktijkhouderschap in onze regio? Dan nodigen we je graag uit voor een kop koffie. Wij kunnen je helpen met je vragen en overwegingen, en in contact brengen met een of meerdere dagpraktijken in onze regio.  

Huisartsen werken gezamenlijk aan toegankelijkheid 

In Noord-Kennemerland zien we een toenemende zorgvraag in combinatie met grote praktijken en krapte op de arbeidsmarkt, wat een grote druk op de toegankelijkheid van de huisartsenpraktijken veroorzaakt. Het uitbreiden van (het aantal) praktijken is een van de oplossingen om vraag & aanbod weer in balans te brengen. Hierdoor kunnen patiënten zich inschrijven bij een huisartsenpraktijk in de wijk.  

Ook de pilot voor Meer Tijd voor de Patiënt draagt hieraan bij. Praktijken gaan verschillende interventies toepassen zoals Positieve Gezondheid, een digitaal meekijkconsult en langere consulten.  

Deze aanpak is onderdeel van het Programma Huisartsen (Ont)zorgen en draagt daarmee bij aan het toekomstbestendig organiseren van de regionale huisartsenzorg.  

Over HONK 

HONK is actief in de regio Noord-Kennemerland, een gebied in Noord-Holland met ruim 280.000 inwoners. In samenwerking met anderen organiseert en levert HONK spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg buiten kantoortijden. Ook faciliteert HONK multidisciplinaire ketenzorg voor mensen met chronische aandoeningen en kwetsbare ouderen. Daarnaast biedt HONK verschillende diensten aan huisartsen en andere zorgverleners in de eerste lijn op het terrein van praktijkorganisatie, kwaliteitsbevordering, ICT-innovatie, samenwerking met ketenpartners en facilitaire ondersteuning.  

Onze kernactiviteit is het ontzorgen van zorgprofessionals. Als brede eerstelijnsorganisatie dragen wij bij door het faciliteren van de zorgprofessionals bij het leveren van passende zorg. Onder passende zorg verstaan wij: persoonsgerichte, hoogwaardig kwalitatieve en laagdrempelige zorg aan de patiënt op het juiste moment door de juiste zorgprofessional. 

Niet praktijkhoudende huisartsen (waarnemers en huisartsen in loondienst) kunnen lid worden van de HONK Coöperatie en zo meedenken en betrokken zijn bij de organisatie van de huisartsenzorg. 

 Heb je interesse en wil je meer informatie?  

Bel, mail of app met Christel Wierda, coördinator Praktijkorganisatie en ondersteuning,  06-18871295 of praktijkmanagement [at] honk.nustyle="color:#0563c1; text-decoration:underline"

Voor meer informatie over HONK verwijzen wij naar onze website:   Werken bij | HONK