Uw mening

Wat houdt u bij de hand?

De telefoon wordt aangenomen door een triage-assistent. Deze speciaal opgeleide doktersassistent bespreekt met u, aan de hand van een aantal vragen uw gezondheidsklachten en noteert uw gegevens. Samen met u bepaalt zij welke zorg er ingezet moet worden. Om dit proces snel te laten verlopen is het goed wanneer u onderstaande gegevens al bij de hand heeft;

  • De geboortedatum, naam en adres van de patiënt, waarvoor gebeld wordt
  • Het telefoonnummer en de locatie van waar u belt
  • Uw verzekeringsgegevens (zorgverzekeraar/polis nummer/Burgerservicenummer)
  • De naam van de eigen huisarts
  • De medische voorgeschiedenis
  • Het medicijngebruik
  • En wanneer u daarna de post bezoekt, een geldig legitimatiebewijs