Uw mening

Veelgestelde vragen

 • Afspraken/ wachttijden

  Ben ik meteen aan de beurt op het spreekuur?

  In principe wel, omdat de afspraak al aan de telefoon wordt ingepland. Maar het is een richttijd dus het kan voorkomen dat u (even) moet wachten omdat consulten uit kunnen lopen of omdat er heel acute hulpvragen tussendoor komen.

 • Kan ik zonder afspraak naar de huisartsenpost?

  Nee, wij vragen u om altijd eerst te bellen. Binnenlopen zonder afspraak is helaas niet mogelijk omdat dit kan leiden tot lange wachttijden.

 • Wanneer bel ik met de huisartsenpost?

  De huisartsenpost is bedoeld voor alle spoedeisende huisartsgeneeskundige vragen die niet kunnen wachten totdat de eigen huisartsenpraktijk weer open is. Wanneer u buiten kantoortijden een huisarts nodig heeft, belt u de huisartsenpost.

 • Waarom moet ik eerst bellen?

  Om de ernst en urgentie van uw hulpvraag te beoordelen, moet er eerst telefonisch contact opgenomen worden. De triage-assistent stelt u een aantal vragen over uw medische klachten waarmee zij kan vaststellen hoe snel u welke hulp nodig heeft. In veel gevallen kan er met een advies worden volstaan waardoor u niet naar de huisartsenpost hoeft te komen.

  Bovendien kan de triage-assistent  op deze manier indien nodig een afspraak met de dienstdoende huisarts of een visite inplannen. Hierdoor worden tevens zoveel mogelijk lange wachttijden voor de patiënt voorkomen.

 • Waarom worden er zoveel vragen gesteld aan de telefoon?

  Er zijn twee soorten vragen die worden gesteld; uw persoons gegevens ( naam, geboortedatum, adres, woonplaats en huisarts)  en over uw medische gegevens.

  Uw persoons gegevens zijn bedoeld voor onze administratie en voor de dienstdoende huisarts in het geval er een visite bij u moet worden afgelegd of om u eventueel terug te kunnen bellen.

  De vragen over uw medische gegevens helpen de triage-assistent om de ernst en de urgentie van uw situatie in te schatten. Als na enkele vragen duidelijk sprake is van een levensbedreigende situatie, zal zij direct voor (ambulance-) hulp zorgen. Als dit niet het geval is, kan zij inschatten hoe u het beste geholpen kunt worden. De assistente kan u een zelfzorgadvies geven, een afspraak met de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost maken of de dienstdoende huisarts bij u langs sturen.

 • Ik heb geen vervoer naar de huisartsenpost. Kan de dokter naar mij toe komen?

  Nee. Alleen in die situaties waarin de hulpvraag daartoe aanleiding geeft, zal de dienstdoende huisarts u bezoeken. Het niet beschikken over eigen vervoer is geen reden voor het afleggen van een visite

 • Is de auto van de huisartsenpost uitgerust voor spoedhulp?

  Ja. De auto van de huisartsenpost is uitgerust met allerlei medische apparatuur voor het verlenen van spoedhulp. Zo nodig zal de dienstdoende huisarts assistentie vragen aan de ambulancedienst.

 • Kan de huisarts in de geval van spoed wel op tijd bij mij zijn?

  Ja. De huisarts beschikt net als een ambulance over de mogelijkheid om met spoed naar u toe te komen. Als er met grote spoed hulp nodig is, regelt de huisartsenpost direct een ambulance.

 • Ik ben het niet eens met de hoogte van de rekening?

  Aan de hoogte van de rekening kan de huisartsenpost niets veranderen. Deze wordt vastgesteld door de Zorg Autoriteit (het voormalige College Tarieven Gezondheidszorg).

 • Ik ben verzekerd, maar toch heb ik een rekening ontvangen. Hoe kan dat?

  Bij contact met de huisartsenpost dient u uw verzekeringsgegevens op te geven. Wij declareren uw bezoek bij uw zorgverzekeraar. Wanneer de zorgverzekeraar laat weten dat de gegevens niet kloppen en wij de juiste gegevens niet kunnen achterhalen, sturen wij u persoonlijk een rekening. U kunt dan zelf de rekening doorsturen naar uw zorgverzekeraar of de nota zelf betalen. Wanneer u toch nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de financiële administratie van de huisartsenpost : tel. 072 -  518 0606 (tussen 09.00-17.00 uur).

 • Ik heb alleen met een doktersassistente gesproken en ontvang toch een rekening. Hoe kan dit?

  De triage-assistent  handelt onder verantwoordelijkheid van de dienstdoende huisarts. Al haar adviezen worden door de arts gecontroleerd en beoordeeld. Van iedere hulpvraag wordt een registratie voor het medisch dossier van de eigen huisarts gemaakt. Hoewel er  bij een dergelijk telefonisch consult geen contact is geweest tussen patiënt en huisarts zijn er toch handelingen verricht en is een medisch advies gegeven. Hiervoor worden kosten (€ 35,-) in rekening gebracht.

 • Ik heb een vraag over mijn rekening?

  Voor vragen over uw rekening kunt u op werkdagen tussen 09.00 - 17.00 uur bellen met de financiële administratie van de huisartsenpost: tel. 072 - 518 06 06.

 • Kan ik op de huisartsenpost zelf betalen?

  Ja, dat kan. U kunt de kosten voor een consult contant betalen op de huisartsenpost, ook pinnen behoort tot de mogelijkheden. U krijgt altijd een factuur als bewijs van betaling overhandigd.

 • Wat kost een bezoek aan de huisartsenpost?

  Per 1 januari 2022 gelden onderstaande tarieven:

  • triage consult € 35,00
  • consult € 146,40
  • visite € 219,60
 • Wie bepaalt hoe hoog de rekening is die ik ontvang van de huisartsenpost?

  De Zorg Autoriteit (het voormalige College Tarieven Gezondheidszorg) stelt de tarieven voor de gezondheidszorg in Nederland vast, dus ook voor de huisartsenposten.

 • Wie betaalt de kosten?

  Uw zorgverzekeraar zal het bezoek aan de huisartsenpost vergoeden. Toeristen en patiënten die niet kunnen aantonen dat zij verzekerd zijn, dienen direct op de huisartsenpost te betalen. Deze patiënten kunnen de kosten declareren bij hun zorgverzekeraar.

 • Is er een apotheek op de huisartsenpost?

  Ja, er is een spoed apotheek bij de  huisartsenpost. De triage-assistent zal u met uw recept verwijzen naar de spoed apotheek.

 • Mijn medicijnen zijn op. Kan ik een herhaalrecept via de huisartsenpost regelen?

  Normaal gesproken regelen patiënten herhalingsrecepten met de eigen huisarts. In dringende gevallen bestaat de mogelijkheid dat de dienstdoende huisarts een herhalingsrecept voorschrijft om de tijd te overbruggen totdat u bij de eigen huisarts een herhaalrecept heeft kunnen vragen.

 • Wordt mijn eigen huisarts geïnformeerd als ik contact heb gehad met de huisartsenpost?

  Ja. De eerstvolgende werkdag is uw huisarts op de hoogte van de inhoud van uw contact met de huisartsenpost.

 • Zijn mijn medische gegevens beschikbaar op de huisartsenpost?

  Ja voor een groot deel van de patiënten beschikt de huisartsenpost over een zogenaamde professionele samenvatting van het dossier bij uw eigen huisarts. Vraag uw eigen huisarts hiernaar.