Uw mening

Patiënttevredenheidsonderzoek

In september 2019 hebben wij een patiënttevredenheidsonderzoek afgenomen.

Er is gekozen voor een specifiek onderwerp:  "Het telefonisch contact met de triagist".

Aan 100 patiënten hebben we gevraagd hoe zij het telefonisch contact met de triagist hebben ervaren op het gebied van deskundigheid, tijd nemen om te luisteren, serieus nemen en vriendelijkheid. De uitkomst was dat 95% van de patiënten tevreden tot zeer tevreden hierover is. Wij zijn heel blij met deze uitkomst en alle complimenten die we hierover kregen van de patiënten.