Uw mening

Patiëntinformatie

Voor spoedeisende huisartsenzorg tijdens de avond, nacht en weekend

De huisartsenpost is er voor huisartsenzorg tijdens avond, nacht, weekenden en op feestdagen. Uw huisarts werkt in de eigen praktijk op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur. Als u buiten deze tijden plotseling met spoed hulp van een huisarts nodig heeft, belt u met de huisartsenpost. Met spoed betekent dat de hulp van de huisarts niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag van uw eigen huisarts. U kunt niet zonder afspraak op eigen initiatief naar de huisartsenpost komen. U dient altijd eerst telefonisch contact op te nemen.

Het telefoonnummer is: (072) 518 06 18.

Heeft u een teksttelefoon en spoedeisende hulp nodig, dan belt u alarmnummer 0800-8112 of meld u zich bij de receptie van de huisartsenpost zonder vooraankondiging.

 • Openingstijden

  • Maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur ’s middags tot 08.00 uur ’s morgens

  • Zaterdag, zondag en nationaal erkende feestdagen: 24 uur per dag

  Op werkdagen is er tussen 08.00 uur en 17.00 uur geen medisch personeel aanwezig.

 • Wie krijgt u aan de telefoon?

  De telefoon wordt aangenomen door een triage-assistent. Deze speciaal opgeleide doktersassistent bespreekt met u de gezondheidsklachten en noteert uw gegevens. Samen met u bepaalt zij welke zorg er ingezet moet worden.

 • Welke gegevens van u zijn nodig?
  • De geboortedatum, naam en adres van de patiënt, waarvoor gebeld wordt
  • Het telefoonnummer en de locatie van waar u belt
  • Uw verzekeringsgegevens (zorgverzekeraar/polis nummer/Burgerservicenummer)
  • De naam van de eigen huisarts
  • De medische voorgeschiedenis
  • Het medicijngebruik
  • En wanneer u de post bezoekt, een geldig legitimatiebewijs

  De eerste keer dat u contact opneemt met de huisartsenpost, neemt het gesprek enige tijd in beslag. Indien u erg lang moet wachten voordat u contact met ons krijgt, belt u dan op een later tijdstip terug. Is er sprake van een bijzonder ernstige situatie, volg dan de instructie op de telefoonbeantwoorder. In noodgevallen krijgt uw zorgvraag altijd voorrang op alle andere vragen.

 • Wanneer komt de huisarts naar u toe?

  Indien een bezoek aan de huisartsenpost medisch gezien niet verantwoord is, wordt met u een huisbezoek afgesproken. In de speciale dienstauto met chauffeur staat huisarts in verbinding met de huisartsenpost. Zo nodig kan de arts contact opnemen met andere zorgverleners zoals de ambulancedienst. De chauffeur is opgeleid tot visite-assistent en zal de huisarts in voorkomende gevallen assisteren bij medisch technische handelingen.

 • Bezoek aan de huisartsenpost

  Als de triage-assistent met u een afspraak maakt voor een bezoek aan de huisartsenpost, dient u zelf voor vervoer te zorgen. Bij de huisartsenpost aangekomen meldt u zich bij de balie. Kom alleen na een telefonische afspraak naar de huisartsenpost. Als u een afspraak heeft, wordt u gevraagd in de wachtruimte plaats te nemen. De huisarts komt u ophalen. Het kan zijn dat het erg druk is. Dan kan het enige tijd duren voordat u aan de beurt bent. Ook kunnen patiënten die later zijn gekomen, eerder dan u worden geholpen omdat dit medisch gezien nodig is. De tijd, die met u afgesproken is voor het consult, is dus een richttijd. Heeft u een afspraak met de assistente dan wordt u op naam opgeroepen. Dit is een aparte patiëntenstroom, die wel in dezelfde wachtkamer zit. Het lijkt daardoor soms dat patiënten voordringen. Dit is dus niet het geval.

 • De rekening

  Als u de huisartsenpost belt, dan komt daarvoor altijd een rekening. Er komt dus ook een rekening als u niet door de dokter behandeld bent, maar alleen een telefonisch advies van de triage-assistent heeft gekregen. Patiënten met een ziektekostenverzekering krijgen de rekening niet zelf. Indien u niet bent verzekerd, dient u de rekening contant te betalen. Dit geldt ook voor buitenlandse patiënten. De kosten van de huisartsenzorg in de avond, nacht en weekenden zijn flink hoger dan die van de eigen huisarts. De tarieven worden door de overheid bepaald en kunnen per huisartsenpost en per jaar verschillen. 

  Per 1 januari 2022 gelden onderstaande tarieven:

  • triage consult € 35,00
  • consult € 146,40
  • visite € 219,60
 • Hoe zijn uw ervaringen met de huisartsenpost?

  Wij doen ons uiterste best om u goede zorg te verlenen. Vaak verloopt daarbij alles naar wens, soms kan het beter. Positieve en negatieve zaken kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Bent u niet tevreden over de behandeling door de huisarts, het contact met de triage-assistente, het gegeven advies, de gang van zaken aan de telefoon of de werkwijze van de huisartsenpost? Dan kunt u dit het beste op het contactmoment zelf bespreken. De kans is groot dat u er samen uitkomt. Lukt dat niet op het moment zelf, bijvoorbeeld omdat het te druk is, dan kunt u een klacht indienen. Het klachtenformulier is terug te vinden op onze website onder “Uw mening” of mee te nemen vanuit het informatierek in de wachtkamer.

 • Privacy

  Bescherming van privacy in de zorg is van groot belang. HONK Huisartsenpost gaat dan ook zorgvuldig om met de gegevens van patiënten. Persoonlijke gegevens worden op zorgvuldige wijze behandeld en beveiligd. Huisartsen werkzaam op HONK Huisartsenpost zijn gehouden aan hun beroepsgeheim en zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. HONK Huisartsenpost houdt zich in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften die gelden ter bescherming van persoonsgegevens. Voor meer informatie over uw rechten en plichten, verwijzen wij u graag naar onze privacyfolder.

  Indien u meer informatie wenst, dan verwijzen wij u naar de website van de autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.