Uw mening

Uw dossier inzien

Sinds 1 juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Een recht dat aansluit op de maatschappelijke trend: meer behoefte aan inzicht in gezondheidsgegevens en de wens om online toegang te kunnen hebben tot die gegevens. Hierdoor wordt het makkelijker om samen met de huisarts te praten over uw gezondheid en een keuze te maken over een (eventuele) behandeling.

Met de toegang tot uw medisch dossier heeft u inzicht in de gegevens over uw gezondheid zoals bekend bij de huisarts: uw klachten, medicijnen, overgevoeligheden, allergieën, uitslagen en metingen zoals bijvoorbeeld uw bloeddruk. U kunt deze gegevens in alle rust bekijken. Gewoon thuis via de eigen telefoon in een beveiligde app of op de computer in een beveiligd patiëntenportaal. Informatie over uw huisartsbezoeken vindt u vanaf 1 juli 2020, de datum waarop uw dossier online beschikbaar is.

Online inzage uitgelegd

In deze animatievideo worden de voordelen van online inzage uitgelegd.Voordelen

Online inzage in het dossier zorgt ervoor u beter geïnformeerd bent, meer inzicht krijgt in uw eigen gezondheid en meer regie kunt nemen over de zorg. Ook het vertrouwen in de zorgverlener neemt toe, omdat deze openheid van zaken geeft.

Als goed geïnformeerde patiënt kunt u zich beter op een consult voorbereiden en/of na afloop alles thuis nog eens rustig nalezen. Dit zorgt vaak voor een beter gesprek. Ook voelt u zich meer betrokken bij uw gezondheid en zorgproces.

Toegang tot het medisch dossier

U wordt door uw huisarts geïnformeerd over de wijze waarop u uw medisch dossier kunt inzien. Tevens kunt u op de website van uw huisartsenpraktijk zien hoe online inzage is geregeld.

Patiëntenportaal

De meeste praktijken in de regio werken met een patiëntenportaal, ook wel beveiligde patiëntenomgeving genoemd. Dit is een beveiligde omgeving, in combinatie met een app die beschikbaar is via de website van de huisarts.

Er zijn verschillende portalen:
Uw Zorg Online
MijnGezondheid.net/ MedGemak

Kijk op de website om te zien of uw huisartsenpraktijk online inzage mogelijk heeft gemaakt. Is dit nog niet het geval dan kunt u altijd een elektronisch afschrift van uw medisch dossier opvragen. Het kan zijn dat uw huisarts nog bezig is met de implementatie van online inzage binnen de praktijk. Uiterlijk begin 2021 kunt u uw dossier online inzien via uw computer of telefoon.

Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

Een andere optie om online inzage te verlenen is een Persoonlijke Gezondheidsomgeving, deze optie is begin 2021 beschikbaar. In een PGO ziet de patiënt ook gegevens van andere zorgverleners, zoals het ziekenhuis of de fysiotherapeut. Patiënten kiezen zelf welk PGO zij willen gebruiken en welke medische gegevens zij willen zien. De meeste huisartsen in onze regio hebben online inzage mogelijk gemaakt via Uw Zorg Online, dat zowel een patiëntenportaal als een PGO is met ingang van 2021. Op de website Digitale Zorggids vindt u meer informatie.

Veilig gegevens uitwisselen

Uw medische gegevens zijn goed beveiligd. Alleen medewerkers van de huisartsenpraktijk en uzelf hebben toegang tot de gegevens. Wees voorzichtig met het geven van de medische gegevens aan anderen. Houd uw inloggegevens altijd geheim.

Pas op met het delen van uw gegevens

Bedenk eerst of u het goed vindt dat iemand anders uw gegevens ziet. In sommige gevallen kan het zijn dat u de gegevens wel wilt geven. Geef alleen gegevens die nodig zijn en niet uw hele medisch dossier. Vaak bent u niet verplicht om die gegevens te geven.

Twijfelt u? Informeer bij één van de medewerkers van uw huisartsenpraktijk. Zij kunnen u helpen.

Veilige verbinding

Uw medische gegevens zijn persoonlijk. Bescherm deze goed! Geef uw inloggegevens nooit aan andere mensen. Ook niet als zij het vragen. We tonen uw gegevens via een beveiligde verbinding. Gegevens zijn hierdoor niet in te zien door anderen. Op de diensten in de app en het patiëntenportaal van uw huisarts zijn de privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden van de praktijk van toepassing en de privacyverklaring van Pharmeon BV, aanbieder van de Uw Zorg Online app. U kunt deze bekijken in de app en via de website van uw huisartsenpraktijk.

Voor alle functionaliteiten in de app geldt: het verschilt per praktijk welke mogelijkheden er aangeboden worden. Vaak worden de online diensten vermeld op de website.