Uw mening

Ouderenzorg

Ouderenzorg (INKT)

INKT is sinds oktober 2016 het nieuwe zorgprogramma voor Ouderen in regio Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland. Dit programma verbindt de huisarts met een wijkverpleegkundige. HONK en HKN huisartsen hebben dit programma samen met Omring en Evean opgezet. Na de pilotfase is het programma als standaard overgenomen voor beide regio’s vanaf 1 januari 2018. Vanaf die datum kunnen andere thuiszorgaanbieders ook deelnemen.

 

Doel van het programma

In het programma wordt de samenwerking tussen huisarts en wijkverpleegkundige versterkt. Dit wordt gerealiseerd door het inzetten van één centrale zorgverlener (de wijkverpleegkundige) en één integraal zorgplan. De wijkverpleegkundige is hierdoor het enige aanspreekpunt voor de zorg van de (geïncludeerde) ouderen voor de huisarts.

De nadruk in het programma ligt bij het vroegtijdig in kaart brengen van de zorgbehoefte van de ouderen, het voeren van medicatie-evaluaties (i.s.m. de apotheek) en het afleggen van (sociale) visites. Volgens de meest recente inzichten is dit de sleutel voor verbeterde zorg voor ouderen.

 

Geïnteresseerd?

Bent u huisarts of wijkverpleegkundige en wilt u meer weten over het zorgprogramma? Dan kunt u ons mailen op honkouderenzorg [at] honk.nu. Onze coördinator Ouderenzorg neemt dan contact met u op.