Uw mening

Praktijkmanagers

Honk verricht activiteiten om praktijkmanagers te werven, in dienst te nemen en we bieden scholing en intervisie aan. We verzorgen en begeleiden tevens netwerkvorming voor de praktijkmanagers.

De praktijkmanagers zijn in dienst bij HONK en zullen ingezet worden bij de praktijken die kiezen voor Praktijkmanagement. Wanneer een praktijk gaat starten met Praktijkmanagement, wordt er een QuickScan uitgevoerd. De praktijkmanager bepaalt vervolgens, in samenspraak met de huisarts de belangrijkste aandachtspunten vanuit de QuickScan.