Uw mening

Praktijkmanagement

De vele ontwikkelingen in de Huisartsenpraktijk vragen een steeds meer bedrijfsmatige benadering, terwijl de huisarts als zorgverlener op de patiënt gericht moet zijn. Om die reden biedt HONK Praktijkmanagement als dienst aan.

De praktijkmanagers van HONK  ontzorgen de huisarts, zodat deze zich kan richten op de directe patiëntenzorg. De praktijk laat zien dat de gezamenlijke inspanningen van huisartsen en praktijkmanagers over een langere periode tot succes leidt. De inzet van praktijkmanagers leidt tot een betere organisatie van huisartsenpraktijken, betere samenwerking, kwaliteit en innovatie.