Uw mening

Persoonsgerichte zorg

Zelfmanagement en persoonsgerichte zorg nemen een steeds prominentere plek in bij de begeleiding van chronische patiënten. De verschillende wensen, behoeften en mogelijkheden van patiënten worden door zorgverleners vertaald in het bieden van persoonsgerichte zorg. Daarbij zijn patiënten zich steeds meer bewust van de rol die zij zelf hebben in het vormgeven van hun leven met een chronische aandoening.

HONK heeft samen met (kader)huisartsen, POH’s, een afvaardiging van paramedici en patiëntenorganisaties een visie ontwikkeld op persoonsgerichte zorg en een plan van aanpak geschreven hoe deze in praktijken geïntegreerd kan worden. Hierbij is het “Huis van Persoonsgerichte Zorg” van de organisatie Vilans als uitgangspunt genomen.

Onze visie op persoonsgerichte zorg

De patiënt/cliënt staat centraal in het zorgproces. Persoonsgerichte zorg stelt de patiënt in staat om de regie te nemen over zijn eigen gezondheid en behandeling, ondersteund door de (expertise van de) zorgverlener.

Patiënt en zorgverlener stellen gezamenlijk doelen en acties op en evalueren deze doelen periodiek. De doelen en acties zijn gebaseerd op de landelijk gestelde richtlijnen en streefwaarden en afgestemd op de wensen en verwachtingen van de patiënt.

De zorggroep ondersteunt zorgverleners en patiënten bij het uitvoeren van persoonsgerichte zorg door trainingen, informatieverstrekking en het beschikbaar stellen van zelfzorg ondersteunende tools.

In het najaar van 2016 heeft Honk een aantal initiatieven ontwikkeld op het gebied van persoonsgerichte zorg. Deze initiatieven zijn in 2017 in een pilot bij een aantal huisartsenpraktijken getoetst op evidence en uitvoerbaarheid, zodat alle initiatieven samen een goede basis vormen voor persoonsgerichte zorg. Na evaluatie van de pilot zijn een aantal initiatieven, waaronder de gesprekskaart en de training Effectieve Consultvoering breder uitgerold. 

Informatie voor patiënten op de website

Op de patiënt pagina’s van onze website bieden wij informatie en tools aan om patiënten te ondersteunen in het werken aan eigen gezondheid. Zo bieden we leefstijl tips aan, verwijzen we naar handige tools en websites, en geven advies met betrekking tot het voorbereiden van een consult. Tevens hebben wij een gesprekskaart ontwikkeld die door patiënten gebruikt kan worden om het gesprek met de zorgverlener voor te bereiden. U kunt uw patiënten naar de site doorverwijzen voor meer informatie.

Update augustus 2021: Positieve Gezondheid

Binnen het programma Meer Tijd voor de Patient loopt momenteel een pilot met betrekking tot het werken vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Doreen de Jong ddejong [at] honk.nu

Positieve Gezondheid https://www.iph.nl