Uw mening

Meekijkconsult

Meekijkconsult Noordwest voor MDL en Orthopedie wordt in april toegankelijk voor meer praktijken 
Vanaf 17 april is het meekijkconsult van de vakgroepen MDL en Orthopedie van het Noordwest beschikbaar voor alle huisartsen*. Hiervoor is een instructie gemaakt. Daarna volgt gefaseerde opschaling naar 10-12 andere vakgroepen. De planning en invulling vindt plaats in nauw overleg tussen Noordwest, HONK en HKN. Hierover zal gecommuniceerd worden via de ALV en de nieuwsbrief. 

Het Addendum meekijkconsult wordt binnenkort aangeboden door VGZ. De huisarts declareert zelf de prestatie (S3) tarief, per meekijkconsult is dat € 37,39. Hieronder vallen: regulier consult patiënt, opstellen aanvraag, verzamelen relevante data, binnenhalen advies specialist, contact patiënt, verwerken advies. De huisarts declareert daarnaast dus geen afzonderlijke consulten of visites.  

Let op: dit addendum geldt alleen voor financiering van de meekijkconsulten welke via Zorgdomein bij het Noordwest worden aangevraagd. Vooralsnog dus enkel voor MDL en orthopedie. 

HONK vergoedt de medisch specialist, ook € 37,39 vanuit het kader Multidisciplinaire Zorg (S3) en ontvangt daarnaast € 5,34 per aanvraag voor vergoeding overheadkosten. De financieringsstructuur gaat mogelijk per 2024 veranderen. Vragen? Doreen de Jong (manager eerstelijnszorg): ddejong [at] honk.nurel="noreferrer noopener" target="_blank" 

Wat is een meekijkconsult? 
De huisarts kan een specialist digitaal consulteren via ZorgDomein voor een niet-spoedeisende, medisch-inhoudelijke vraag die anders tot een verwijzing zou leiden. De huisarts blijft hoofdbehandelaar en bepaalt hoe hij/zij met het advies van de specialist omgaat. Tevens communiceert de huisarts het advies en een eventueel vervolgtraject met de patiënt.  

Geslaagde pilot 
De pilotfase van het meekijkconsult voor MDL en Orthopedie is in februari 2023 positief afgerond:  

  • Wordt sterk aanbevolen, gemiddelde cijfer 8,3: “ik had van te voren niet verwacht dat het zo zinvol was”; 

  • 112 aangevraagde meekijkconsulten in 4 maanden; 

  • In 45% van de gevallen gekozen voor een meekijkconsult i.p.v. verwijzingen en telefonisch contact voorkomen (bron: vraag in Zorgdomein aan de huisarts bij aanvraag).  

*Voor de regio Castricum wordt al samengewerkt met het RKZ, hiervoor gelden andere afspraken. We werken toe naar één uniforme afspraak per 2024.