Uw mening

Kwaliteitsbevordering - paramedici

HONK Eerstelijnszorg werkt samen met een groot aantal paramedici, waaronder diëtisten, fysiotherapeuten, (medisch) pedicures en podotherapeuten. Daarnaast heeft HONK Eerstelijnszorg afspraken gemaakt met een aantal diagnostische centra.

Kwaliteitsregister

In het kwaliteitsbeleid van paramedici staat het leveren van de zorg conform de richtlijnen van de beroepsgroep centraal. Paramedici die zijn aangesloten bij HONK Eerstelijnszorg staan geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici, het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) of het Kwaliteitsregister voor pedicures van Procert / KABIZ / Stipezo / NMMV of KMV. HONK Eerstelijnszorg controleert dit jaarlijks voor alle aangesloten paramedici als onderdeel van de nieuwe contract cyclus.

Kwaliteitsbevordering

Het vernieuwde kwaliteitsbeleid wordt jaarlijks met de aangesloten paramedici besproken tijdens informatiebijeenkomsten. Daarnaast organiseert HONK Eerstelijnszorg scholingen en intervisie bijeenkomsten om nieuwe richtlijnen te delen en (zorginhoudelijke) kennis op peil te houden.

Met diëtisten en pedicures heeft HONK Eerstelijnszorg aanvullende kwaliteitsafspraken gemaakt:

  • Diëtisten: samen met de DENK (Diëtistenorganisatie Noord Kennemerland) is een kwaliteitsbevorderingstraject opgesteld. Als onderdeel van dit traject zijn er protocollen voor de werkzaamheden van diëtisten ontwikkeld, inclusief bijbehorende scholing. Daarnaast zijn er specifieke afspraken over de wijze van rapporteren gemaakt.
  • Pedicures: periodiek vindt er een praktijkbezoek plaats door een medisch pedicure die tevens les geeft aan een erkend opleidingsinstituut voor pedicures. De praktijkbezoeken worden uitgevoerd conform de code van het voetverzorgingsbedrijf en richtlijnen van ProVoet.

Kwaliteitsrapportage

Minimaal jaarlijks en aan het einde van de behandeling maken paramedici een rapportage op van de geleverde zorg. Deze rapportage vindt plaats in HealthConnected en wordt gestuurd naar de huisartsenpraktijk.