Uw mening

Kwaliteitsbevordering - huisartsen

Het kwaliteitsbeleid van HONK Eerstelijnszorg is erop gericht eerstelijns zorgverleners organisatorisch en medisch inhoudelijk te ondersteunen door middel van een kwaliteitsbevorderingstraject. Dit doen wij door zorgverleners scholingen en informatie over de nieuwste behandelmethodes aan te bieden, en het beschikbaar stellen van behandelrichtlijnen.

 

  • Praktijkbezoek

    HONK Eerstelijnszorg meet de chronische zorg die wordt geleverd door huisartsenpraktijken op een aantal kwaliteitsindicatoren die door ons op basis van landelijke richtlijnen zijn geformuleerd. Deze kwaliteitsindicatoren verwerken wij in een persoonlijke benchmark rapportage voor de praktijk. Minimaal eenmaal per jaar bezoekt de Consulent Eerstelijnszorg (digitaal) de huisartsenpraktijk om de benchmark rapportage met de praktijk te bespreken. Samen met de huisarts, POH en PM bespreken zij de chronische zorg die door de praktijk geleverd wordt en stellen speerpunten op waarop de praktijk het komende jaar hun chronische zorg kan verbeteren. Dit verbeterplan wordt tijdens het volgende praktijkbezoek geëvalueerd met behulp van de nieuw(st)e benchmark rapportage.

  • FTO / DTO / toetsgroep bijeenkomsten

    Naast de praktijkbezoeken, waar de benchmark rapportage van de individuele praktijk besproken wordt, organiseert HONK Eerstelijnszorg ook geaccrediteerde FTO/DTO/toetsgroep bijeenkomsten waarbij we o.a data van de aanwezige praktijken met elkaar en het gemiddelde van de regio vergelijken. Een FTO/DTO/toetsgroep bijeenkomst is daarmee een interactieve bijeenkomst, gericht op intercollegiale toetsing en intervisie. Het doel is om van elkaar te leren en sámen een kwaliteits-verbeterplan te formuleren. FTO/DTO/toetsgroep bijeenkomsten worden door HONK Eerstelijnszorg (digitaal) op HAGRO niveau georganiseerd en begeleid door een kaderarts rondom door ons vastgestelde thema’s.