Uw mening

HaZo24

Om te borgen dat de huisartsenzorg te allen tijde voldoet aan de wettelijke kaders en de patiëntveiligheid optimaal wordt gegarandeerd, heeft HONK in een innovatief traject geparticipeerd samen met een aantal andere zorggroepen: Cohesie (Noord- Limburg), HuisartsenOZL (Oostelijk Zuid-Limburg), Meditta (Westelijke Mijnstreek en Midden Limburg) , PoZoB (Zuid- Oost Brabant) en ZIO (Maastricht Heuvelland).

In dit traject is een kwaliteitssysteem ontwikkeld dat de huisartsenzorg vanuit een 24 uur perspectief monitort en verbetert: de HaZo24 (Huisartsenzorg 24 uur)De HaZo24 is gebaseerd op de internationale ISO Healthcare norm NEN – EN 15224 en op de landelijke veldnormen, zoals vastgesteld door de beroepsgroep. Certificering volgens HaZo24 helpt de huisarts om aan te tonen dat er gestructureerde aandacht is voor kwaliteit van zorg en de verbetering daarvan. Ook de weg naar certificering helpt de praktijkorganisatie verbeterpotentieel op te sporen en te realiseren. Niet alleen binnen de patiëntenzorg, maar ook binnen de bedrijfsvoering en de organisatie van de praktijk.