Uw mening

Financiering

De kosten voor de begeleiding door HONK zijn afhankelijk van het soort begeleiding waar de huisartsenpraktijk voor kiest (kwaliteitsfunctionaris, praktijkmanager, kwaliteitsadviseur). Voor de certificeringsactiviteiten hanteert HONK een tarief per ingeschreven patiënt voor de:

  • Ondersteuning door HONK;
  • Certificering door een Certificatie Instelling,
  • Licentiekosten voor de norm.

De kosten van HONK kunnen door de huisartsenpraktijk bekostigt worden vanuit de S3 gelden ‘certificering’. Het tarief dat HONK hanteert is lager dan de vergoeding die de huisartsenpraktijk vanuit deze gelden ontvangt. Daarnaast kunnen de certificeringsactiviteiten van HONK mogelijk gefinancieerd worden vanuit de betaaltitel ‘praktijkmanagement’.

 

Vraag HONK wat de mogelijkheden zijn voor uw huisartsenpraktijk.