Uw mening

Begeleiding door HONK

HONK kent een aantal varianten voor de begeleiding van het certificeringstraject:

  1. Kwaliteitsfunctionaris:  HONK levert een projectmanager gespecialiseerd in HaZo24. De projectmanager zal aanwezig zijn op de praktijk om de certificering op te zetten en te implementeren in samenwerking met de praktijk. De projectmanager neemt hierbij zoveel mogelijk werk uit handen van de praktijk. Zodra de praktijk gecertificeerd is draagt de projectmanager de taken over aan de praktijk.
  2. Praktijkmanager: HONK plaatst een praktijkmanager op de praktijk. Naast andere werkzaamheden neemt de praktijkmanager de certificering op zich. Hij/zij zet een kwaliteitsmanagementsysteem op dat voldoet aan de eisen van de HaZo24 en implementeert deze op de praktijk. Wanneer de praktijk gecertificeerd is onderhoudt de praktijkmanager het systeem als onderdeel van zijn/haar taken.
  3. Kwaliteitsadviseur: Wanneer de praktijk reeds gecertificeerd is (tegen een andere norm), of een praktijkmanager heeft, kan HONK als adviseur optreden. De kwaliteitsadviseur biedt de praktijk advies en hulpmiddelen aan bij het implementeren van de HaZo24. De praktijk is zelf verantwoordelijk voor de opzet en implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem.

In elk traject biedt HONK de huisartsenpraktijk ondersteunende materialen aan:

  • een kwaliteitshandboek welke het kwaliteitsbeleid en kwaliteitsmanagementsysteem van de huisartsenpraktijk beschrijft,
  • voorbeelden van procedures, protocollen, werkvoorschriften en andere formats ter ondersteuning van het kwaliteitsmanagementsysteem,
  • een Management Informatie Systeem (MIS) om de kwaliteitsregistraties in vast te leggen, te monitoren en te evalueren

Certificering

De daadwerkelijke certificering wordt gedaan door een Certificatie Instelling, onafhankelijk van HONK. Deze beoordeelt door middel van een audit de status van het kwaliteitsmanagementsysteem en toets of deze voldoet aan de norm. Het met goed gevolg afronden van een audit leidt tot toekenning van een certificaat.