Uw mening

Inschrijvingen voor 'Webinar Wet- en Regelgeving WLZ patiënten 2 februari 2021

Op 2 februari 2021 organiseert HONK samen met de LHV Academie een webinar rond het thema Huisartsenzorg voor patiënten met een WLZ indicatie.

Na deze webinar heeft u actuele kennis over:

  • De Wet Langdurige Zorg op hoofdlijnen;
  • Verschillende zorgpakketten in de WLZ;
  • Vormen van zorg binnen de WLZ en wat dit voor de huisarts betekent;
  • Mogelijke taakverdeling tussen Huisarts en Specialist Ouderengeneeskunde;
  • Overige landelijke kaders rondom deze patiëntengroep;
  • Activiteiten die HONK inzet op regioniveau voor huisartsenzorg rondom deze bijzondere doelgroep.

Om aan te melden klik hier.