Uw mening

Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Beleid

Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Artikel 9.1 Prestaties huisartsenzorg intensieve zorg
Thuisvisites aan patiënten met (verdenking op) een besmetting van het SARS-CoV-2 virus  kunnen met ingang van 1 maart 2020 in rekening worden gebracht door middel van de prestatie “intensieve zorg” (zie artikel 5.2.6).

 

bovenstaande beleidsregel is zowel voor 2020 als 2021
2020 https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_305870_22/1/
2021  https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_311899_22/1/