Kwaliteitsbevordering - huisartsen

Het kwaliteitsbeleid van HONK Ketenzorg is erop gericht eerstelijns zorgverleners organisatorisch en medisch inhoudelijk te ondersteunen door middel van een kwaliteitsbevorderingstraject. Dit doen wij door zorgverleners scholingen en informatie over de nieuwste behandelmethodes aan te bieden, en het beschikbaar stellen van behandelrichtlijnen.

Kwaliteitsbevorderingstraject 2018

In 2018 bestaat het kwaliteitsbevorderingstraject voor huisartsenpraktijken uit een combinatie van praktijkbezoeken, toetsgroep- en benchmark besprekingen en scholingen.

 

2018

Huisarts

POH

Assistente

 • Praktijkbezoek

1x

verplicht

verplicht

 

 • DM/CVRM toetsgroep

1x

verplicht

verplicht

 

 • FTO/toetsgroep Longmedicatie

1x

verplicht

 

 

 • VVR Benchmark

1x

 

 

verplicht

 • Scholing Inhalatie instructie

1x

 

verplicht

 

 • Insturen Ziektelast meter COPD*
2x verplicht verplicht  

 * Verplichting geldt per praktijk

 • Praktijkbezoek

  HONK Ketenzorg meet de chronische zorg die wordt geleverd door huisartsenpraktijken op een aantal kwaliteitsindicatoren die door ons op basis van landelijke richtlijnen zijn geformuleerd. Deze kwaliteitsindicatoren verwerken wij in een persoonlijke benchmark rapportage voor de praktijk. Eenmaal per jaar bezoekt de Coördinator Ketenzorg de huisartsenpraktijk om de benchmark rapportage met de praktijk te bespreken. Samen met de huisarts en/of POH bespreken zij de chronische zorg die door de praktijk geleverd wordt en stellen speerpunten op waarop de praktijk het komende jaar hun chronische zorg kan verbeteren. Dit verbeterplan wordt tijdens het volgende praktijk bezoek geëvalueerd met behulp van de nieuw(st)e benchmark  rapportage.

 • DM/CVRM toetsgroep bijeenkomst

  Naast de praktijkbezoeken, waar de benchmark rapportage van de individuele praktijk besproken wordt, organiseert HONK Ketenzorg ook geaccrediteerde toetsgroep bijeenkomsten waarbij we benchmark rapportages van de aanwezige praktijken met elkaar en het gemiddelde van de regio vergelijken. Een toetsgroep bijeenkomst is daarmee een interactieve bijeenkomst, gericht op intercollegiale toetsing en intervisie. Het doel is om van elkaar te leren en sámen een kwaliteits-verbeterplan te formuleren. Toetsgroep bijeenkomsten worden door HONK Ketenzorg op HAGRO niveau georganiseerd en begeleid door een kaderarts rondom door ons vastgestelde thema’s.

  Deelname: Toetsgroep bijeenkomsten worden jaarlijks georganiseerd voor alle huisartsen en hun POH. Inschrijving gebeurd op HAGRO niveau. Op initiatief van HONK Ketenzorg zal in overleg met elke HAGRO een geschikte datum worden ingepland aan de start van het nieuwe jaar.

 • FTO/toetsgroep Longmedicatie

  Aanwezigheid bij de FTO/Toetsgroep Longmedicatie door de huisarts 1x per jaar. Hierbij geldt dat er per praktijk altijd minimaal één huisarts aanwezig is.

 • VVR Benchmark

  Voor huisartsenpraktijken waarin assistenten een actieve rol spelen binnen de primaire preventie van CVRM ketenzorg verzorgt HONK Ketenzorg jaarlijks een aparte benchmark bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst bespreken wij het kwaliteitsbeleid, informeren over de nieuwste ontwikkelingen en behandelmethodes, delen ziekte-specifieke kennis en bieden ruimte voor een stuk casuïstiek en intervisie. Daarnaast vergelijken wij hier de VVR benchmark rapportage van de aanwezige praktijken met elkaar en het gemiddelde van de regio vergelijken om zo (generiek) inzicht te geven in de kwaliteit van geleverde zorg en best practices te delen.

  Deelname: De VVR benchmark worden jaarlijks georganiseerd voor alle praktijkassistenten die actief betrokken zijn bij de primaire preventie. Inschrijving loopt via onze website. Praktijkassistenten die dit jaar voor het eerst starten met de primaire preventie dienen eerst de VVR Basis scholing te volgen, alvorens ze (het jaar daarop) kunnen deelnemen aan de VVR benchmark. De VVR basis scholing wordt op verzoek georganiseerd.