Uw mening

Wat is ketenzorg?

Uw huisartsenpraktijk is aangesloten bij “HONK Ketenzorg”. HONK Ketenzorg faciliteert huisartsenpraktijken en werkt samen met andere zorgverleners in de keten om ervoor te zorgen dat patiënten met een chronische ziekte de meest optimale zorg ontvangen. Zo hebben wij gespecialiseerde kennis en ondersteunen uw huisartsenpraktijk in de dagelijkse organisatie en uitvoering van de zorg die u nodig heeft. De zorg die u ontvangt is gebaseerd op landelijke behandelrichtlijnen. In deze richtlijnen wordt de best mogelijke zorg beschreven die huisartsen kunnen geven aan mensen met een chronische ziekte zoals u. Dat doen zij samen met de praktijkondersteuner en de praktijkassistente.

Ons doel: risicofactoren verlagen

De begeleiding die u krijgt is gericht op het verminderen van uw klachten en het voorkomen dat uw ziekte verergert.

Wat doet HONK Ketenzorg?

Wij zetten ons op de volgende manieren in om die kwaliteit van zorg voor mensen met een chronische ziekte te realiseren én continu te verbeteren:

  • We sluiten samenwerkingsovereenkomsten af met zorgverleners en zorgverzekeraars over de uitvoering van zorg en verzorgen de financiële afwikkeling en administratie.
  • We ondersteunen zorgverleners inhoudelijk met scholing, informeren over de nieuwste medische inzichten en behandelmethodes en stellen behandelrichtlijnen beschikbaar.
  • We maken regionale afspraken met betrokken zorgverleners over te leveren zorg en ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan duidelijke verwijs- en terugverwijsafspraken naar paramedici of specialisten uit het ziekenhuis.

Verschillende zorgverleners

Bij HONK Ketenzorg draait alles om een optimale samenwerking  tussen zorgverleners om u de totale zorg te bieden die u nodig heeft. Want dit gaat verder dan de zorg van uw huisarts alleen:

  • Binnen de huisartsenpraktijk is uw huisarts verantwoordelijk voor uw behandeling. In de uitvoering van uw behandeling zult u voornamelijk contact hebben met de praktijkondersteuner (POH). De POH is ook uw eerste aanspreekpunt voor vragen. Daarnaast kan de praktijkassistente  in een deel van uw behandeling assisteren.
  • Wanneer de huisarts of praktijkondersteuner daar aanleiding toe ziet kunnen zij andere zorgverleners die zijn aangesloten bij HONK Ketenzorg inschakelen bij uw behandeling. Denk daarbij aan specialisten uit het ziekenhuis, apothekers, diagnostische centra, diëtisten, fysiotherapeuten en stoppen-met-rokeninstanties. De praktijkondersteuner stemt de zorg die u nodig heeft met hen af en zorgt er zo voor dat u op de meest optimale manier ondersteund wordt.