Uw mening

Consultvoorbereiding

Bij het leren leven met een chronische ziekte en het onder controle krijgen van uw gezondheid, is het belangrijk dat u zelf een goed beeld heeft van wat u wilt weten en waar u hulp bij nodig heeft van uw zorgverlener. U heeft, afhankelijk van uw ziekteverloop, verschillende afspraken met uw huisarts en/of praktijkondersteuner. Het is belangrijk dat u tijdens deze afspraak antwoord krijgt op uw vragen en dat het duidelijk voor u is welke begeleiding en ondersteuning u wilt.

Hoe kunt u een consult met uw zorgverlener voorbereiden?

Het gesprek kunt u voorbereiden door bij uzelf na te gaan:

  • Wat zijn mijn vragen? Wat wil ik weten, zeggen of doen voordat het overleg is afgelopen?
  • Wat vind ik belangrijk in het leven en wat zijn mijn gezondheidsdoelen?
  • Welke medicijnen gebruik ik en wat zijn mijn vragen daarover?
  • Welke invloed heeft mijn huidige manier van leven op mijn ziekte? En kan ik wellicht begeleiding gebruiken om dit te verbeteren?

Gesprekskaart HONK Ketenzorg

HONK Ketenzorg heeft een gesprekskaart ontwikkeld om u te helpen vooraf de belangrijkste gespreksonderwerpen te bepalen om samen met uw zorgverlener te bespreken tijdens het consult. U kunt deze hier downloaden.

Consultvoorbereiding aanvullende vragen astma en COPD

Heeft u astma, dan zal de zorgverlener u vragen de De Asthma Control Questionnaire (ACQ) in te vullen. e ACQ is een korte vragenlijst die is ontwikkeld om de astmacontrole bij patiënten met astma vast te stellen. Als voorbereiding op het consult kunt u deze alvast invullen, uitprinten en meenemen, of bij een telefonisch consult invullen en bespreken. De ACQ vragenlijst kunt u HIER vinden.

Heeft u COPD, dan zal de zorgverlener u vragen de patiënten vragenlijst ziektelastmeter in te vullen. Dit is een korte vragenlijst om de ziektelast vast te stellen. Als voorbereiding op het consult kunt u deze alvast invullen, uitprinten en meenemen, of bij een telefonisch consult invullen en bespreken. De vragenlijst ziektelastmeter kunt u HIER vinden.

Meer informatie:

De website ‘3 goede vragen’ geeft u ook informatie over het stellen van goede vragen tijdens het consult en de voorbereiding van een consult. http://3goedevragen.nl/