Uw mening

Wat is praktijkmanagement

Een grote hoeveelheid wisselende activiteiten is nodig om het primaire zorgproces van de huisartsenpraktijk goed te laten verlopen. De zorg moet kwantitatief en kwalitatief geborgd zijn. Door de vele ontwikkelingen in, onder andere de zorg voor ouderen en chronisch zieken, komt er steeds meer op de huisarts af.

De huisarts kan pas optimaal functioneren als alle randvoorwaarden goed zijn geregeld. HONK wil daarom de huisarts ondersteunen bij het groeiende pakket aan niet-patiëntgebonden activiteiten. De huisarts kan hierdoor zijn tijd aan de directe patiëntenzorg besteden, waardoor de zorg die aan de patiënt geleverd wordt kwalitatief goed, doelmatig en efficiënt ingericht is.

Dit is één van de redenen waarom steeds meer praktijken een  praktijkmanager in dienst nemen. Naast de taken voor personeelsbeleid, planning en declaraties zijn er nog veel meer taken die door de manager kunnen worden uitgevoerd.

De samenwerking tussen huisarts en praktijkmanager draagt bij aan een goed georganiseerde huisartsenpraktijk, waarbij kwaliteit voorop staat.