Uw mening

Kwaliteitsbevordering - huisartsen

Het kwaliteitsbeleid van HONK Ketenzorg is erop gericht eerstelijns zorgverleners organisatorisch en medisch inhoudelijk te ondersteunen door middel van een kwaliteitsbevorderingstraject. Dit doen wij door zorgverleners scholingen en informatie over de nieuwste behandelmethodes aan te bieden, en het beschikbaar stellen van behandelrichtlijnen.

Kwaliteitsbevorderingstraject 2019

In 2019 bestaat het kwaliteitsbevorderingstraject voor huisartsenpraktijken uit een combinatie van praktijkbezoeken, toetsgroepbesprekingen en scholingen.

 

2019

Huisarts

POH

Assistente

 • Praktijkbezoek

1x

verplicht

verplicht

 

 • DM/CVRM toetsgroep

1x

verplicht

verplicht

 

 • FTO/Toetsgroep (Longmedicatie)

1x

verplicht

 

 

 • Scholing Inhalatie instructie

1x

 

verplicht

 

 • Insturen Ziektelast meter COPD
2x verplicht verplicht  
 • VVR bijscholing over herziening NHG CVRM richtlijn
1x     verplicht
 • Praktijkbezoek

  HONK Ketenzorg meet de chronische zorg die wordt geleverd door huisartsenpraktijken op een aantal kwaliteitsindicatoren die door ons op basis van landelijke richtlijnen zijn geformuleerd. Deze kwaliteitsindicatoren verwerken wij in een persoonlijke benchmark rapportage voor de praktijk. Eenmaal per jaar bezoekt de Coördinator Ketenzorg de huisartsenpraktijk om de benchmark rapportage met de praktijk te bespreken. Samen met de huisarts en/of POH bespreken zij de chronische zorg die door de praktijk geleverd wordt en stellen speerpunten op waarop de praktijk het komende jaar hun chronische zorg kan verbeteren. Dit verbeterplan wordt tijdens het volgende praktijkbezoek geëvalueerd met behulp van de nieuw(st)e benchmark  rapportage.

 • DM/CVRM toetsgroep bijeenkomst

  Naast de praktijkbezoeken, waar de benchmark rapportage van de individuele praktijk besproken wordt, organiseert HONK Ketenzorg ook geaccrediteerde toetsgroep bijeenkomsten waarbij we benchmark rapportages van de aanwezige praktijken met elkaar en het gemiddelde van de regio vergelijken. Een toetsgroep bijeenkomst is daarmee een interactieve bijeenkomst, gericht op intercollegiale toetsing en intervisie. Het doel is om van elkaar te leren en sámen een kwaliteits-verbeterplan te formuleren. Toetsgroep bijeenkomsten worden door HONK Ketenzorg op HAGRO niveau georganiseerd en begeleid door een kaderarts rondom door ons vastgestelde thema’s.

  Deelname: Toetsgroep bijeenkomsten worden jaarlijks georganiseerd voor alle huisartsen en hun POH. Inschrijving vindt plaats op HAGRO niveau. Op initiatief van HONK Ketenzorg zal in overleg met elke HAGRO een geschikte datum worden ingepland aan de start van het nieuwe jaar.

 • FTO/Toetsgroep (Longmedicatie)

  Aanwezigheid bij de FTO/Toetsgroep (Longmedicatie) door de huisarts 1x per jaar. Hierbij geldt dat er per praktijk altijd minimaal één huisarts aanwezig is.