Uw mening

Kwaliteitsbevordering - huisartsen

Het kwaliteitsbeleid van HONK Eerstelijnszorg is erop gericht eerstelijns zorgverleners organisatorisch en medisch inhoudelijk te ondersteunen door middel van een kwaliteitsbevorderingstraject. Dit doen wij door zorgverleners scholingen en informatie over de nieuwste behandelmethodes aan te bieden, en het beschikbaar stellen van behandelrichtlijnen.

Kwaliteitsbevorderingstraject 2021

In 2021 bestaat het kwaliteitsbevorderingstraject voor huisartsenpraktijken uit een combinatie van praktijkbezoeken, FTO’s / DTO’s / toetsgroepen en scholingen.

 

2021

Huisarts

POH

Assistent

 • Praktijkbezoek

Minimaal 1x

verplicht

verplicht

 

 • FTO Medicatie Atriumfibrilleren

1x *

verplicht

 

 

 • FTO/Toetsgroep Longmedicatie

1x 

verplicht

 verplicht

 

 • DTO/Toetsgroep vitaminebepalingen/ leefstijl

1x *

verplicht

verplicht

 

 •  CVRM scholing VVR 2021

1x

 

 

verplicht

In 2021 neemt een deel vd huisartsen deel aan het FTO medicatie bij Atriumfibrilleren of het DTO vitaminebepalingen/ leefstijl.

 • Praktijkbezoek

  HONK Eerstelijnszorg meet de chronische zorg die wordt geleverd door huisartsenpraktijken op een aantal kwaliteitsindicatoren die door ons op basis van landelijke richtlijnen zijn geformuleerd. Deze kwaliteitsindicatoren verwerken wij in een persoonlijke benchmark rapportage voor de praktijk. Minimaal eenmaal per jaar bezoekt de Consulent Eerstelijnszorg (digitaal) de huisartsenpraktijk om de benchmark rapportage met de praktijk te bespreken. Samen met de huisarts, POH en PM bespreken zij de chronische zorg die door de praktijk geleverd wordt en stellen speerpunten op waarop de praktijk het komende jaar hun chronische zorg kan verbeteren. Dit verbeterplan wordt tijdens het volgende praktijkbezoek geëvalueerd met behulp van de nieuw(st)e benchmark rapportage.

 • FTO / DTO / toetsgroep bijeenkomsten

  Naast de praktijkbezoeken, waar de benchmark rapportage van de individuele praktijk besproken wordt, organiseert HONK Eerstelijnszorg ook geaccrediteerde FTO/DTO/toetsgroep bijeenkomsten waarbij we o.a data van de aanwezige praktijken met elkaar en het gemiddelde van de regio vergelijken. Een FTO/DTO/toetsgroep bijeenkomst is daarmee een interactieve bijeenkomst, gericht op intercollegiale toetsing en intervisie. Het doel is om van elkaar te leren en sámen een kwaliteits-verbeterplan te formuleren. FTO/DTO/toetsgroep bijeenkomsten worden door HONK Eerstelijnszorg (digitaal) op HAGRO niveau georganiseerd en begeleid door een kaderarts rondom door ons vastgestelde thema’s.

 • FTO Medicatie Atriumfibrilleren

  Aanwezigheid bij FTO Medicatie bij Atriumfibrilleren in 2020 of 2021 door de huisarts. Hierbij geldt dat er per praktijk altijd minimaal één huisarts aanwezig is.

  (In 2020 neemt de huisarts deel aan het FTO medicatie bij Atriumfibrilleren óf het FTO Longmedicatie. In 2021 wordt dan het FTO waar in 2020 niet aan is deelgenomen verplicht bijgewoond)

 • FTO / toetsgroep Longmedicatie

  Aanwezigheid bij de FTO/Toetsgroep Longmedicatie door de huisarts in  2021. Hierbij geldt dat er per praktijk altijd minimaal één huisarts en een POH aanwezig is.(indien een POH in meerdere praktijken werkt dan hoeft zij slechts éénmaal per jaar aanwezig te zijn)

 • DTO/ toetsgroep vitamine bepalingen/ leefstijl/ nieuwe DM medicatie

  Aanwezigheid bij DTO/ toetsgroep vitamine bepalingen/ leefstijl/ nieuwe DM medicatie door de huisarts én POH. Hierbij geldt dat er per praktijk altijd minimaal één huisarts én één POH aanwezig is .