Uw mening

Consultatie expertteam

Wanneer huisartsenpraktijken specialistische, niet spoedeisende vragen hebben met betrekking tot de diagnostisering, behandeling en/of doorverwijzing van een (ketenzorg)patiënt, dan kunnen zij advies vragen aan onze expertteams. HONK Ketenzorg beschikt over 2 expertteams, die bestaan uit kaderhuisartsen en verpleegkundig consulenten:

  1. Expertteam DM/CVRM: Goof Zonneveld (kaderhuisarts HVZ), Annemarie Hofman (kaderhuisarts diabetes), Yldau Hoekstra en Mirjam Swart (ketenzorg medewerkers) en Doreen de Jong (coördinator ketenzorg DM en CVRM)
  2. Expertteam COPD/Astma: Vincent van Vliet (kaderhuisarts COPD en astma), Mirjam Swart en Yldau Hoekstra (ketenzorg medewerkers) en Melinda van Moorst (coördinator ketenzorg COPD en astma).

Alle consultatievragen die binnenkomen bij de expertteams worden beantwoord met een behandeladvies voor de huisarts, of het advies aan de huisarts om de patiënt direct door te verwijzen naar de tweede lijn.

Eerstelijns specialistisch spreekuur

Als tussenstap en extra ondersteuning heeft het expertteam DM/CVRM daarnaast de mogelijkheid om de patiënt door te verwijzen naar een specialist van het eerstelijns specialistisch spreekuur. Dit spreekuur wordt gehouden door een internist en/of nefroloog en vindt eens in de drie weken plaats op woensdagmiddag op de Huisartsenpost te Alkmaar.

Kosten

Voor bij HONK Ketenzorg aangesloten huisartsenpraktijken is consultatie van de expertteams kosteloos. Het consult van de specialist in de eerste lijn wordt vergoed vanuit de keten DBC. Het consult zelf brengt daardoor voor de patiënt ook geen kosten met zich mee en komt niet ten laste van het eigen risico. Mogelijk dient voor het consult (extra) lab te worden bepaald. De kosten hiervan kunnen wel ten laste gaan van het eigen risico.

Hoe dient u een consultatie in?

Het indienen van een consultatie bij het expertteam kan via Beterverwijzen, HealthConnected of e-mail.

Mailadres Expertteam DM/CVRM: expertteamdmcvrm [at] honk.nu

Mailadres Expertteam COPD/Astma: ExpertteamCOPD [at] honk.nu