Uw mening
Huisartsenpost
(072) 518 06 18

Voor spoedeisende huisartsenzorg tijdens avond-, nacht- en weekend. Altijd eerst bellen.

Doven, slechthorenden en spraakgehandicapten bellen voor spoedeisende hulp 0800 - 8112. Als er geen sprake is van spoed maar wel hulp nodig is: 0900 - 1844

HONK, samenwerkende huisartsen

Corona Home

HONK staat voor hoogwaardige, toegankelijke en toekomstgerichte huisartsenzorg en eerstelijnszorg voor mensen in de regio Noord-Kennemerland. In samenwerking met anderen organiseert en levert HONK spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg buiten kantoortijden. Ook leveren wij multidisciplinaire programmatische zorg voor mensen met chronische aandoeningen, mensen met psychische problematiek en kwetsbare ouderen.