Uw mening

Scholing richtlijn Palliatieve sedatie en ACP gesprekken

  • 08 dec. 2022 17:30 - 20:00 uur
  • ZOOM
  • Huisartsen

Accreditatie wordt aangevraagd  

Op 8 december 2022 organiseert HONK een webinar (via ZOOM) waarin de nieuwste richtlijn Palliatieve sedatie kort wordt toegelicht door kaderhuisarts Sonja Voskuil. Daarna neemt trainer Jacqueline Tijhaar het stokje over en geeft een introductie in de gesprekstechnieken voor Advance Care Planning die st. STEM heeft ontwikkeld. Deze training wordt met succes al een aantal jaren ingezet voor de verpleegkundigen van INKT (zorgprogramma kwetsbare ouderen) en is aangepast op de wensen van de huisarts.

Datum en tijd:

8 december 2022 aanvang training 17.30 einde uiterlijk 20.00 uur

ZOOMlink wordt aantal dagen van te voren gemaild.

 

Toelichting gesprekstechnieken ACP

Gesprekken over het levenseinde zijn belangrijk voor mensen die ziek of kwetsbaar zijn. Het is aan de zorgverlener om dat gesprek aan te gaan, omdat het helpt een beter beeld te krijgen over wat de mens wel of niet belangrijk vindt in de laatste jaren van het leven. En welke wensen en beperkingen hij daarbij heeft. Dan gaat het zowel om onderwerpen als reanimeren, wel of niet behandelen en de euthanasie vraag als ook om de vraag wat maakt voor mij het leven de moeite waard. Dus praten over het leven en de eindigheid van het leven helpt mensen om in het hier en nu beter in het leven te staan. Als zorgverlener kun je daarnaast ook een brug bouwen tussen partners en/of kinderen die anders met de dood, de eindigheid om gaan, dan de kwetsbare mens, zodat families hierover in contact zijn met elkaar. En om uiteindelijk gezamenlijk, cliënt en zorgverlener, tot besluiten te komen over de zorg.

Uit studies blijkt dat het vroegtijdig signaleren van de laatste levensfase en de inzet van palliatieve zorg een positief effect heeft op de kwaliteit van leven van patiënten. Het leidt tot minder ziekenhuisopnames, minder overbehandeling en patiënten sterven vaker op de plek van hun voorkeur. Overigens is de plek van overlijden niet altijd planbaar. Zo’n 70% van de mensen geeft aan thuis te willen overlijden, maar dat gebeurt maar in 33% van de gevallen

De bijeenkomst bestaat uit 1,5 uur. Centraal in deze bijeenkomst staan drie communicatiestijlen. De volgende, gidsende en sturende communicatiestijl.

Opbrengst voor deelnemers:

Je hebt na de training meer handvatten om het gesprek over het levenseinde aan te gaan bij verschillende cliënten.

Kennis vooraf: 

In deze bijeenkomst staat de communicatie centraal. Daarom is het fijn als deelnemers voorafgaand aan de training eenzelfde beeld hebben over proactieve zorg of ACP. Deze twee filmpjes geven een snel beeld over wat proactieve zorg of ACP inhoudt:

https://www.youtube.com/watch?v=8eUJlOR6xgc

 

https://www.youtube.com/watch?v=MnpMwNC32fU&t=2s

 

 

 

Inschrijven

Beste huisarts, 


Om deel te nemen aan deze online scholing verzoeken we u vriendelijk dit formulier in te vullen. 

Let op: het betreft een online scholing! 

Accreditatie voor deze scholing wordt aangevraagd.