Uw mening

Scholing herziening NHG Standaard CVRM (voor assistenten)

  • 18 apr. 2019 17:30 - 20:00 uur (Vol)
    24 apr. 2019 17:30 - 20:00 uur (Vol)
    08 mei. 2019 17:30 - 20:00 uur (Vol)
  • HONK Ketenzorg - Hertog Aalbrechtweg 5a, Alkmaar
  • Assistente

In april verschijnt de nieuwe NHG standaard CVRM. In deze scholing worden de wijzigingen besproken met betrekking tot de begeleiding van mensen met een primair verhoogd vasculair risico, t.o.v. de vorige standaard en kijken wij samen naar wat dit betekent voor de rol van de assistente in de eerste lijn.

Deze scholing is verplicht voor praktijkassistenten die een actieve rol hebben binnen het CVRM spreekuur in een bij HONK Ketenzorg aangesloten huisartsenpraktijk (deze scholing is dit jaar in plaats van de VVR benchmark).

Tijd:

17.30 uur: inloop met broodjes

18.00 - 20.00 uur: scholing

Sprekers:

De scholing wordt gegeven door Goof Zonneveld, kaderhuisarts HVZ HONK en Doreen de Jong, coördinator chronische zorg HONK.

Kosten:

Geen

Accreditatie:

Accreditatie wordt aangevraagd.