Uw mening

De ziektelastmeter

 • 08 okt. 2019 17:30 - 20:00 uur
  10 okt. 2019 17:30 - 20:00 uur
  15 okt. 2019 17:30 - 20:00 uur
  22 okt. 2019 17:30 - 20:00 uur (Vol)
 • HONK Ketenzorg - Hertog Aalbrechtweg 5a, Alkmaar
 • Huisartsen
  POH

Vanaf 1 oktober is de ziektelastmeter COPD beschikbaar in HealthConnected. Om alles uit het gebruik van de meter te halen bieden we de door de CAHAG ontwikkelde scholing “De ziektelastmeter” aan.

Alle POH's die COPD zorg leveren, vragen we om zich in te schrijven voor deze scholing.

Tijd:

17.30 uur Inloop met broodjes

18.00 uur Start scholing

20.00 uur Einde scholing

Sprekers:

Vincent van Vliet, kaderhuisarts COPD en Astma en Melinda van Moorst, coördinator Ketenzorg

Kosten:

Geen

Accreditatie:

Wordt aangevraagd voor HA en POH.

Achtergrondinformatie ziektelastmeter

De ziektelastmeter COPD is ontwikkeld aan de Universiteit van Maastricht onder auspiciën van de Long Alliantie Nederland als monitoringsinstrument van de gezondheidstoestand van patiënten met COPD [Slok 2014b, Slok 2016b]. De ziektelastmeter bestaat uit een aantal parameters, zoals longfunctie, exacerbaties, BMI, comorbiditeit, rookstatus, lichamelijke activiteit en een vragenlijst die grotendeels is gebaseerd op de CCQ (Clinical COPD questionnaire). De ziektelastmeter bestaat uit elf domeinen, waaronder: symptomen, functionele status, mentale status, vermoeidheid en emoties. De ziektelastmeter visualiseert de integrale gezondheidstoestand, waardoor de voorlichting aan de patiënt en het gesprek met de zorgverlener kunnen worden gefaciliteerd. Verschillende aspecten van de ziekte worden in beeld gebracht met gekleurde ballonnen. Deze visuele presentatie heeft een objectief karakter. De ziektelastmeter geeft bovendien behandeladviezen die de patiënt en de zorgverlener kunnen bespreken. Zij kunnen dan gezamenlijk besluiten over een behandelplan dat is opgesteld in termen die de patiënt zelf formuleert [Van Schayck 2016].

Inschrijven

Wij verzorgen broodjes tijdens de inloop van de bijeenkomst. Wilt u hiervan gebruik maken?