Uw mening

Casuïstiekbespreking chronische nierschade

  • 16 mei. 2019 17:30 - 20:00 uur (Vol)
  • HONK, Hertog Aalbrechtweg 5a, 1823 DL, ALKMAAR
  • Huisartsen
    POH

Op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de nieuwe multidisciplinaire richtlijn (MDR) Chronische Nierschade (CNS) ontwikkeld. Tegelijkertijd is ook de NHG-Standaard Chronische Nierschade ontwikkeld, die de LTA Chronische Nierschade (2009) vervangt. De MDR en de NHG-Standaard zijn inhoudelijk op elkaar afgestemd, waarbij o.a. ook samenwerkingsafspraken tussen huisartsen,  internist-nefrologen en diëtisten zijn opgenomen.

Met behulp van deze Boeiende Casuïstiekbespreking  Chronische Nierschade willen wij handvatten bieden bij het implementeren in jullie  dagelijkse praktijk, van deze soms lastige, maar boeiende materie.

Internist-nefrologen Willem Bax en Bastiaan van Dam en kaderhuisarts Goof Zonneveld zullen deze avond een boeiend programma verzorgen aan de hand van door u ingezonden casuïstiek en vragen. U ontvangt hiervoor na uw inschrijving een format.

Belangrijkste leerdoelen van de avond zijn:

  •              Het stellen van de diagnose chronische nierschade;
  •              Het kunnen indelen in de verschillende stadia van chronische nierschade;
  •             Inzicht verkrijgen in de systematiek van het beleid bij chronische nierschade;
  •              Het kunnen monitoren van uw patiënten met chronische nierschade in de huisartsenpraktijk;
  •              Inzicht in de verwijsafspraken met daarin de rol van het Expertteam en het 1ste lijns spreekuur van de internist-nefroloog.

Tijd:

17:30 uur Inloop met broodjes

18:00 uur Start scholing

20:00 uur Einde scholing